Trädfällning

I morgon 14/3 börjar trädfällningen i området. Mälarö Timber AB börjar i norra området och går sedan söderut. Om Ni få några problem eller har synpunkter skicka mail till mattias@gtff.se. De kommer att fälla träd och lägga dessa bredvid vägen och vid senare tillfälle flytta träden till uppsamlingsplatser vid Norra respektive södra infarten. Det är enligt samma modell som gjordes förra gången då det skedde gallring i området. Samtliga fastighetsägare som anmält intresse för trädfällning blir uppringda  inom en vecka för avstämning. eventuell bokning av möte samt lämnande av offerter för svåra träd och riskökning./Styrelsen

Årstämma GTFF

I år blir stämman den 14 mars vid Årstatorg (samma adress som förra året). GTK börjar sin stämma kl 18.00, därefter  GTFF ca kl 19.00. Vägsamfälligheten avslutar som vanligt med sin stämma.Här kommer tillhörande dokumentation. Budget_A_2018 Budget_B_2018 Budget_och_arsavgift Fullmakt_2018  GTFF-stämmokallelse2017 Motion angående båtslip Motion angående parkeringar Motion angående österuddsbryggan Motion_Biodling i området. scanned-Martin Völcker-20180221143408Revisorernas berättelse

Hjärtligt välkommen!

 

Påminnelse om att kontakta Mälarö Timber

Om Ni vill ha träd fällda på Er fastighet kontakta guldbodaskog@outlook.com. Glöm inte att ange:

  • Namn och fastighetsbeteckning
  • Godkännande att Mälarö Timber får beträda tomten
  • Ungefärligt antal träd som Ni önskar få fällda
  • Om man vill behålla virke till ved
  • Om man vill ha utkörning av ris
  • Dröj inte med detta. /Styrelsen

Skogsavverkning

GTFF har idag slutit avtal med Mälarö Timber AB för avverkning enligt den skogsvårdsplan som finns. Företaget kommer även att kunna avverka träd hos privata fastighetsägare. GTFF kommer inom kort informera medlemmarna om hur detta kommer att gå till. Arbetet är beräknat att genomföras under vintern. En arbetsgrupp för att stödja avverkningen är tillsatt och består av Mattias Nordin, Christopher Dunström och Johan Sílen. Det har varit svårt att få något företag att genomföra detta utan att det skulle bli stora kostnader och vi är därför extra glada att meddela att avverkningen ger ett litet nettoöverskott till GTFF. /Martin Völcker ordf. GTFF

Höststädning 7 oktober

I år äger höststädningen rum 7 oktober. Vi samlas vid våra kvarterssamlingsplatser 09.00.  Ärtsoppan serveras  som vanligt kl 13.00 vid tennisbanan. Hjärtligt välkomna!

Strategimöte 31/7 kl 18.00 vid tennisbanan

Den 31/7 kl 18.00 möts vi vid tennisbanan för att diskutera framtiden för området. Ta chansen att påverka framtiden för dig, dina barn och barnbarn.

Styrelsen har arbetat med en Strategi som skickades ut till medlemmarna inför stämman i mars 2017. Detta var ett diskussionsmaterial. Styrelsen skulle vilja ha ytterligare information av medlemmarna för i vilken riktning området bör ta på sikt. Arbetet för framtida styrelser underlättas avsevärt om man vet vad majoriteten av medlemmarna önskar för utveckling av området. Målen är viktigast, verktyg och metoder kan utvecklas efterhand.

Vi utgår från diskussionsmaterialet men detta skall inte ses som en begränsning utan snarare ett sätt att få igång en diskussion (läs gärna igenom Materialet innan mötet). På detta möte har Ni möjlighet att komma med idéer och diskutera med andra medlemmar.

För att vi inte skall ”arbeta” hungriga bjuds det på korv. GTK kommer att ha kiosken öppen så där kan man handla godis, glass och dryck under kvällen. Vi beräknar att mötet är klart ca kl 20.00.

Hjärtligt välkomna!

GTFF Styrelse

Fisketävling 22 juli

Äntligen är fisketävlingen tillbaks!

Den 22 juli kl 09.00 går startskottet (inregistrering från 08.30. Flest kilo godkänd fisk vinner! Fina priser utlovas. Fisketävlingen avslutas kl 12.00 Om Ni har frågor kontakta johan@gtff.se.

Helikopter på söndag!

Hej Klockan 19.30 på söndag kommer en helikopter man kan åka med för en slant. Om det skulle vara mycket dålig sikt eller riktigt oväder så kan den ställas in men väderprognosen ser bra ut. Välkomna till ängen!