Årsstämman den 4 mars och beslut om extrastämma under året!

Hej alla medlemmar i GTFF!

Nu inleds skogsavverkning på Guldboda, med möjlighet att avtala om avverkning också på enskilda tomter:

Vi har slutit avtal med Uhr jord och skog i Nynäshamn som inom kort kommer inleda avverkning av blåmarkerade träd på föreningens mark. Avverkningen är planerad till april, hopsamling av timmer och ris förhoppningsvis i maj och timret ska vara sålt och borttaget från uppläggningsplatserna vid södra infarten senast den 1 juli. Riset kommer ligga kvar på uppsamlingsplatserna till hösten när det torkat tillräckligt. Den exakta tidsplanen är beroende av vädret, särskilt för uppsamlingen som kräver att markerna är någorlunda torra. I vårt avtal med Uhr jord och skog ingår att avverkningen ska ske manuellt och på så sätt att kvarvarande träd och buskar i minsta utsträckning skadas. Vi är också överens med Magnus Kurtsson på Uhr jord och skog om att efter det här första arbetet diskutera ett eventuellt. mer långsiktigt samarbete med mindre men regelbundna avverkningar på föreningens mark för att vårda skogsområdena bättre.

I samband med föreningens avverkning i april finns det möjlighet att sluta enskilda avtal med Uhr jord och skog om avverkning på fastigheter. Priset avtalas enskilt med firman för att kunna utnyttja rut-avdrag, och kommer bero på förhållandena på plats. Fördelen för oss tomtägare är att vi inte kommer behöva betala för transporter etc. eftersom firman ändå är på plats. Timmer och ris som tomtägare eventuellt vill bli av med kan också läggas ihop med föreningens vilket kommer minska kostnaden för bortkörning. Det blir förstås betydligt bättre för våra vägar om vi kan samordna så långt möjligt eftersom de tunga transporterna då kan ske betydligt mer effektivt. Kontakta Magnus Kurtsson Uhr jord och skog, magnus@kurtsson.com eller tfn: 070 9398921 eller 070 9398988 för direktkontakt om avverkning på din tomt! 

Årsstämman den 4 mars och beslut om extrastämma under året:

Vid årsstämman i förra veckan fick GTFF en delvis ny och lite mindre styrelse:

Ordf: Filippa Arvas Olsson, ledamöter: Camilla Carlesson, Christian Berggren, Elias Ahlenius och Jan Westerberg.

Vi kommer träffas inom kort för att konstituera oss. Håll utkik på hemsidan som kommer uppdateras när vi vet mer om vem som kommer ansvara för vad.

Vid stämman beslutades att styrelsen ska kalla till en extrastämma under året. Då ska vi dels föra upp frågan om ett andra beslut om att flytta årsstämman till juni/juli och därmed också införa brutet räkenskapsår, dels få tid för en ordentlig diskussion och beslut om vi ska installera bommar vid infarterna. Styrelsen ska nu tillsammans med Vägföreningen tillsätta en arbetsgrupp för att vidareutveckla det underlag som ingick i bom-motionen som lämnades till stämman. Vi återkommer alltså om tidsplanering för arbetet och extrastämma. Men om ni redan nu vet att ni vill delta i arbetsgruppen så hör av er till någon i styrelsen.

Hela stämmoprotokollet kommer läggas ut på hemsidan så fort som det är justerat.

Sommarvattnet:

Michael Selin planerar att sätta på vattnet senast helgen före Valborg, dvs. 25-26 april. Vi återkommer om det blir någon ändring!

Hälsningar från nya styrelsen genom Filippa