Vatten

Vattenverksamheten omfattar distribution av sommarvatten från Uddsjön, markavvattning via våra diken samt regler för tömning av pooler.

Observera att GTFF inte distribuerar dricksvatten, även om det normalt är tjänligt enligt det vattenprov som årligen tas vid Pumphuset. Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att själv ta vattenprov vid sitt tappställe, om vattnet ska användas till annat än dusch, tvätt, disk och bevattning. Med ledningar delvis ovan mark kan vattnets status variera betydligt beroende på var i området tappstället ligger.

GTFF ansvarar för vattenledningarna från Pumphuset t.o.m. tomtanslutningen. Tomtägaren ansvarar för att ledningarna efter tomtanslutningen inte läcker genom att se till att egna slangar, kranar och kopplingar på tomten är i god kondition och med rätt tryckklass. Det är inte tillåtet att koppla ihop vattnet från den egna brunnen med ledningar för sommarvattnet.

Vår – Igångsättning

Om vädret tillåter sätts sommarvattnet på till Valborg.

Det är tomtägarens ansvar att se till att tomtanslutningen är stängd innan vattnet sätts på! GTFF tar inte ansvar för eventuella vattenskador på fastigheten.

Höst – Avstängning

Sommarvattnet stängs av efter eldningsveckorna i oktober eller så fort det föreligger risk för att vattnet i ledningarna kan frysa till is. Eldningsveckorna på hösten är 41 0ch 42 enligt SMOHF och gäller för Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Eldingsveckor

Bevattning

Bevattning av rabatter och grönytor ska göras restriktivt. För att kunna bedöma vattenåtgången får fyllning av pooler, badtunnor och andra större avtappningar endast ske efter godkännande av vattumännen.

Mikael Carleson  är ansvarig för vattenverksamheten i GTFF:s styrelse.

Michael Selin är operativt huvudansvarig. Övriga fem tillsynsmän har till uppgift att hålla uppsikt över nätet och ta emot anmälningar om läckage eller andra fel.

Markavvattning: Se sidan Markavvattning under Verksamhetsområden => Mark & Skogsvård.

Tillsynsmän

Operativt huvudansvarig Michael Selin
Bergviksvägen, Släntvägen, Högvägen norr om Tvärvägen Janne Isaksson
Högvägen söder om Örnvägen, Tvärvägen, bit av Österuddsvägen Lasse Törnberg
Strandvägen Berndt Molin
Pumphusvägen. Uddsjövägen. Österuddsvägen, Uddstigen, Hagstigen Gösta Ferm
Västeruddsvägen, Skramsövägen, samt Kärret Mikael Lindberg

Inspektioner av vattenanläggning

Med jämna mellanrum gör Södertörns miljö- och hälsoskydd inspektioner av vattenanläggningen i sin helhet.

Protokoll hösten 2021 – inga anmärkningar

Årlig vattenprovtagning:

För hjälp att förstå vattenprotokollen rekommenderar vi att gå in på laboratoriets hemsida:

https://www.vattenprovtagning.se/guide-till-dina-analysresultat?fbclid=IwAR2BeuKXhXQ1VoqC1GEvI7p2JWmfBTztHF6ACtCRQgfGcJ7dVA1dauEv_Ko

2024 Provrapport Del 1

2023 Provrapport Del 1

2022 Provrapport Del 1

2022 Provrapport Del 2

2021 Provrapport 21335240 Del 1

2021 Provrapport 21335240 Del 2

2020 Provrapport 20262815 Del 1

2020 Provrapport 20262816 Del 2

2017 Provrapport 171570006 Del 1

2017 Provrapport 171570005 Del 2

2016 Provrapport 16204307 Del 1

2016 Provrapport 16204306 Del 2

2014 Provrapport 14191690