Kvartermästare

Länk till kvarterskartan här.r

Kvarter Område Namn
1 Skyllerholmen, Kullholmen, Gröna Holmen, Kojholmen, Måsknuvarna, Gula Hällen, Hölasset & parkeringen vid Österudd. Jan Westerberg
2 Bergholmen & Skutholmen Kia Frankel
3 Österudd & Ängen Rasmus Åström
4 Västerudd, Uddsjön & Kärret Martin Völcker
5 Södra Infarten, Pumphuset, Ängen, Uddsjön & Kärret Joakim Brunzell
6 Majas Udd & Högvägen Tommy Egman
7 Södra Infarten, Tvärvägen & Guldbodasjön
8 Strandstigen Conny Thunström
9 Norra Infarten, Örnberget, Bergvik, Guldbodasjön & Örnsand Lars Löfgren

Lennart Dunström är utsedd av styrelsen till överkvartermästare med uppdrag att stödja kvartermästarna samt att kunna se helheten för mark och skogsvård för hela området.