Båtar & Bryggor

Bryggor

Idag finns det enskilda bryggor på föreningens mark, privata bryggor på egen mark samt bryggor där några/flera har en brygga tillsammans. Den/de som har brygga ansvarar själv för att bryggorna håller en bra kvalitet samt ser fina ut och att bojar och utrustning är i gott skick. Om detta inte följs har GTFF rätt att ta bort bryggan.

Båtägaren ansvara för att båten är förtöjd enligt gott sjömanskap.

Föreningen har idag gästplatser vid Österudd, Västerudd och vid bryggan mellan Örnsand och Strandvägen. Om man gästar Guldboda och vill stanna längre än 48 timmar behöver man tillstånd från bryggansvarig. Kontakta båt och bryggansvarig Martin Völcker.

Om man är intresserad av en båtplats kontakta respektive ansvarig för bryggan man är intresserad av.

Bryggor och Kontaktpersoner Länk till karta här.

1 Västerudd Fd Ångbåtsbryggan Ulf Lagerbäck
2 Västerudd Bengt Lidén
3 Västerudd fasta bryggan Åke Berggren
4 Västerudd pontonbryggan Göran Gerth
5 Lilla Västeruddsviken Henrik Morast
6 Österuddsviken Uddafladen Se separat lista nedan
7 Österuddsbryggan + gästplatser Martin Völcker
8 Majas udd Ängsviken Endast uppläggningsplats
9 Strandvägen/stigen Helene Liljefors
10 Strandvägen/stigen Britt Lindström
11 Strandvägen/stigen Berndt Molin
12 Strandvägen/stigen Tommy Lindqvist
13 Strandvägen/stigen Rolf Bjelvén
14 Strandvägen/stigen Helen Taylor
15 Segerfäldts brygga Conny Tunström
16 Strandvägen/stigen Ronny Theill
17 Strandvägen/stigen (Närmast Sillklippan) Kaj Petersén
18 Örnsands brygga södra Gunnar Hellström
19 Örnsands badbrygga Britt Runling
20 Örnsand norra vid bäcken Helena Nordin
21 Bergvik fasta bryggan Kjell Kennerholm
22 Bergvik pontonbryggan Björn Dellby

Båtar
Idag har området i huvudsak två upptagningsramper. En finns mellan Örnsand och Strandvägen bredvid Segerfäldts brygga och den andra till vänster innan Österuddsbron. Rampen vid Österuddsbron har fått en träramp för att lättare komma ut där det är djupare.

Båtägare skall visa gott sjömanskap samt visa hänsyn till natur och andra båtar/människor.

Vattenskotrar är ett relativt nytt inslag i området. Idag är det förbjudet att köra vattenskoter annat än i lotsled (närmaste lotsled finns på Mysingen). Detta gäller i Stockholmsområdet. Föreskrifterna finns intagna i Stockholms läns författningssamling 01FS 2005:70.

Österuddsbryggan

Det finns flera stycken platser för uthyrning. Kostnad 1000 kr per säsong. Båtens bruttovikt får max vara 10 ton. Det får finnas båtar på bryggan för maximalt 20 ton.