Detaljplan

Inom vårt tomtområde regleras all bygglovspliktig byggnation av gällande detaljplan. Utom Stora och Lilla Fladskär och den södra delen av Skyllerholmen som ligger utanför detaljplaneområdet. Kartan nedan visar hur vårt område är indelat. Planen upprättades 1939 med ändringar för område B30 och B33 år 1948.

Det tänkta hotellbygget Mysingebaden som ifrån början var planerat strax norr om Örnsand har spelat sin roll i utformandet av planen. Nu blev det inget av med det bygget för kriget kom emellan. Även vägarnas utformning har berott på det faktum att ingen då när planen utformades förutsåg Musköbasen med kommande vägförbindelse till fastlandet.

De gällande planerna har lagts upp i Word som faksimil så gott det gick för bättre läsbarhet (utan signaturer) med länk till originalen. Alla är upplagda men texten på B1 och B2 är exakt likalydande. Alla planerna är hämtade ifrån Haninge kommuns hemsida. Detaljplanekartorna ligger upplagda på sidan ”Kartor och beskrivningar”.

Här mitt på sidan hittar ni kommunens webbkarta http://haninge.se/kartor

På deras hemsida kan man lätt se alla existerande bygglov på deras Bygglovsarkiv. Här är länken till det: http://bygglovsarkiv.haninge.se/ags_pro/

Gamla olovligheter blir lovliga efter 10 år. Såhär står det på deras hemsida. ”Olovligheter som är äldre än 10 år är vanligtvis preskriberade vilket innebär att fråga om påföljd eller ingripande inte tas upp till prövning.

Länk till karta som visar indelningen i områden för vår detaljplan här.

B1_1_Detaljplan

B1_1_Planbeskrivning Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B1_1_Planbestämmelser Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B1_2_Detaljplan

B1_2_Planbeskrivning Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B1_2_Planbestämmelser Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B30_Detaljplan

B30_Planbeskrivning Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B30_Planbestämmelser Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B33_Detaljplan

B33_Planbeskrivning Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B33_Planbestämmelser Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B157_Detaljplan

B157_Planbeskrivning Länk till faksimil i Word Länk till originalet

B6_Detaljplan

B6_Planbeskrivning Länk till faksimil i Word Länk till originalet