Fisketävling

Ett annat trevligt arrangemang som GTFF traditionellt anordnat är den årliga fisketävlingen. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt intresse under de senaste två åren så just nu har traditionen satts på paus. Men vi hoppas att återta traditionen – om någon vill hjälpa till att arrangera tävlingen sommaren 2020 så hör av er till någon i styrelsen!

Fisketävlingen har gått av stapeln en dag mitt i juli sedan 1958 med tävlingstid mellan kl 9:00 – 12:00. Samling ca 08:30 vid Örnsand för registrering. Hänsyn tas till gällande regler vad gäller gäddfiske m.m. och den som fiskar ihop mest till kilot räknat fisk vinner.

För gädda gäller att längden mindre än 40 cm och större än 75 cm är fredade och skall återsättas.
För gällande fiskeregler se här. För fiskeområde se fiskekartan.

Statistik

Tävlingen har pågått sedan -58.
Totalt hittills 2017 har vinnarna dragit upp 243 kilo fisk med ett snitt på strax över 4 kilo.

Summa          247 744 gram   2 668 pers
Medel             4 120 gram       44 pers
Maximum      10 620 gram     82 pers
Minimum       230 gram        11 pers

Se alla resultat här: Resultat