Sopor

På GTFF lämnar vi hushållssoporna vid de två uppsamlingsplatserna, en vid södra och en vid norra infarten. Extra tömningar sker vid midsommartid då behovet är som störst. Obs! Vi får bara lämna hushållssopor där.

På Muskösidan av Muskötunneln finns en återvinningsstation för glas, metall, papper, plast och batterier. Övriga fraktioner, stora sopor och miljöfarligt avfall lämnas på någon av SRV:s återvinningscentraler. Du kan se deras öppettider här.

SRV har för vana att komma med en mobil återvinningscentral till Muskö 2ggr/år med möjlighet att lämna in grovsopor. Du kan plats och datum SRV´s hemsida här.

På området finns ca 10st. svarta ”papperskorgar” utplacerade som är avsedda för mindre sopor, skräp och bajspåsar. Det finns också en stor soptunna på Örnsand under hela sommarperioden.