Kartor & Beskrivningar

Inom området finns många möjligheter till trevliga promenader. För att du lätt ska lokalisera dig finner du kartor här på GTFFs hemsida samt även på alla anslagstavlor. På kartorna finns alla vägar och tomter utsatta. Tomterna finns med tomtnummer.

Gröna Kartan

De mest uppskattade promenaderna finns utsatta på Gröna Kartan. Det finns många möjligheter till fina promenader på Muskö.

Bryggkartan

Här finns de bryggor inom området som ligger på allmän mark. För lista med kontaktpersoner se sidan Båtar & Byggor.

Fiskekartan

Det finns också en Fiskekarta där föreningens fiskevatten finns utsatt och där du som medlem har möjlighet att fiska. Det streckade området på kartan markerar var du har rätt att lägga nät.

Kvarterkartan

På Kvarterkartan finns alla Kvarterområden markerade. Där kan du hitta vilket kvarterområde du hör till. Till varje Kvarterområde finns en Kvartermästare knuten. Se aktuella Kvartermästare här.

Fastighetskartan

På Fastighetskartan finns alla fastigheter inom området med aktuella tomtgränser.

HäradsekonomiskaKartan 1901-1906

Detaljplanen ifrån 1939

Kul med den enorma idrottsanläggningen som är inritad på ängen.

Alla mått nedan uppmätta med hjälp av Google Maps och Eniro U.P.A.

Örnsand
120 meter sandstrand
Total yta ca: 1 840 m²

Uddsjön
72 407 kvm
7,24 hektar
0,07 kvadratkilometer
Längd: 320 meter
Bredd: 185 meter

Gullbodasjön
92 238 kvm
9,22 hektar
0.09 kvadratkilometer
Längd: 485 meter
Bredd: 288 meter

Öar                                    Yta m²                Omkrets Km
Skut/Bergholmen      148 825          2,73
Stora Flatskär          110 627         1,85
Skyllerholmen          108 834         1,58
Lilla Flatskär            26 551           0,81
Kvarnholmen           19 484          0,56
Näbbkrok               12 184           0,47
Rönnskär(båda)        11 823           0,54
Marholmen             11 339           0,42
Långtarmen            10 398           0,47
Kojholmen             10 087           0,38
Gumsholmen           9 571             0,39
Gröna holmen          5 605            0,30
Uddholmen            5 310             0,30
Kullholmen            3 386             0,23

 

Vägar                                   Längd i meter
Österuddsvägen           1 448
Högvägen                    1 115
Bergviksvägen             893
Västeruddsvägen         683
Skramsövägen             673
Strandvägen                556
Uddsjövägen               354
Tvärvägen                   299
Örnstigen                 189
Pumphusvägen           160
Släntvägen                149
Uddstigen                 143
Strandhagsstigen         130
Tvärvägen                 64

Total längd 6 856 meter.

Löptur 5,1 km

Start soptunnorna vid södra infarten.

Följ stigen ner mot Guldbodasjön och utmed stora vägen upp till norra infarten.

Fortsätt på Bergviksvägen upp över berget och ner mot Örnsand och haka på stigen till höger mot stranden.

Följ stigen och sedan Strandvägen bort till korsningen Högvägen, ta vänster där på stigen utmed ängen.

Följ stigen utmed ängen till Österuddsvägen ta vänster en bit och ta sedan höger på Uddstigen fram till Västeruddsvägen och ta vänster där.

Följ Västeruddsvägen fram till Skramsövägen och höger på den utmed träsket.

Håll höger och följ stigen utmed träsket nedanför berget fram till Uddsjövägen.

Ta höger på Uddsjövägen och sedan vänster på Pumphusvägen fram till sista tomten där stigen till vänster börjar.

Följs stigen till Österuddsvägen och spurta fram till soptunnorna.

 

Löptur 3,4 km

Start soptunnorna vid södra infarten.

Följ stigen ner mot Guldbodasjön och utmed stora vägen upp till norra infarten.

Fortsätt på Bergviksvägen upp över berget och ta vänster på Högvägen.

Följ hela Högvägen upp över berget och ner till ängen och ta höger bort till Österuddsvägen och höger tillbaka till startpunkten.

 

Löptur 14,52 km

Stora vägen

Hej och välkommen, kära besökare! Vi är glada att se dig på vår hemsida. Innan du fortsätter att undersöka erbjudandet, skulle vi vilja presentera vårt apotek med några viktiga fakta. Vårt primära fokus är kvaliteten på produkter vi hanterar. Året 1998 släpptes Viagra (sildenafil citrate) – det läkemedel som vi idag känner till som den mest kända och effektiva impotensbehandlingen. Du kan beställa Viagra i Sverige utan recept på vår potensmedel apoteket hemsida.

Mellan Södra och Norra infarten är det exakt 1,030 m

Mellan Norra infarten och T-korset är det 5,06 km

Mellan T-korset och Mickerum kiosken är det 1,17 km

Löptur södra infarten och Mickerum t.r.t. blir 14,52 km