Mark & Skogsvård

Vår förening har stora områden med gemensam mark. Området behöver kontinuerligt att vårdas och hållas efter. Detta sker i första hand på våra gemensamma städdagar.

Anmälan vid akuta händelser tex om fallna träd efter storm, sker till respektive kvartermästare alternativt till föreningens styrelse. Därefter tar föreningen hand om dessa träd så fort det finns möjlighet.

GTFF arbetar med att kunna avverka de träd som sedan tidigare är uppmärkta. Därefter behövs kontinuerlig avverkning. Ansvarig för det är Christopher Dunström.

Vid önskemål om att fälla träd på föreningens mark ska aktuell kvartermästare eller någon i styrelsen ge tillstånd innan träd fälls.

Christoher Dunström Operativt huvudansvarig
Mattias Nordin
Johan Silén

Natur

Observera att det är en hel del vilda växter som inte får plockas eller på annat sätt skadas. Totalt fridlysta är bl.a. blåsippa, Adam och Eva samt backsippa. Se Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida för komplett lista. Där kan man även se vilka djur som är fridlysta, t.ex. huggorm, snok och kopparorm.

Vi har många trevliga promenadstråk med vacker natur inom vårt område, t.ex. runt Gullbodasjön och ut på Bergholmen. Från berget vid Skramsövägen får man fina vyer. Inom området finns också en del parkbänkar utsatta.