Grannsamverkan & Säkerhet

Både brottslighet och obehörig trafik har ökat inom vårt område under senare år och den kommer att öka ytterligare om vi inte vidtar förebyggande åtgärder för att vända trenden. Vi behöver minska risken för stölder och inbrott och öka känslan av säkerhet, trygghet och trivsel i vårt område. 

Grannsamverkan

Grannsamverkan handlar om att vi i samverkan med Polisen arbetar för att minska brottsligheten. Huvudansvarig är Johan Silén.

På detta sätt försvårar vi för förövare att hitta stöldobjekt och vårt område blir efter hand mindre attraktivt för brottslingar. Vi skall fortsätta på den inslagna vägen och successivt ha aktivitet kring grann- och båtsamverkan.

Operativt huvudansvarig Johan Silén
Mattias Nordin

Förebyggande aktiviteter

Historiskt har det inte pågått någon strukturerad verksamhet i föreningen kring säkerhet liknande den som finns kring vägar eller t.ex. fiskevård. Det finns inte heller något i stadgarna eller i ordningsföreskrifterna som främjar trygghet och säkerhetstänk i föreningen.

Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev om säkerhet till medlemmarna en gång per år. Det ger möjlighet att sprida information om vad som hänt och vad man skall tänka på framöver.

Brottsförebyggande tips

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden eller i flerfamiljshus.

1. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

2. Installera utomhusbelysning som startar när någon kommer.

3. Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.

4. Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.

5. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut (brevlådorna finns inte vid husen men det kan vara bra att tömma dem iallafall för att inte visa att man inte är hemma).

6. Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten.

7. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro.

8. Be en granne parkera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut.

9. Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.

10. Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen.

11. Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort.

12. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge.
Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).

13. Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.

14. Se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

15. Ta bort växelhuset på din båtmotor och förvara det på annan plats. Tjuvar vill oftast antingen ha en hel motor eller växelhusen. Värdet minskar rejält om växelhuset är borttaget. Se till att du vet hur du gör för att ta bort och sätta dit växelhuset. Det finns filmer på youtube som visar hur man gör. För drev till inombordare finns det lås för drev (fungerar som låsbultar till bilfälgar).

16. Lås fast båt och motor.

17. Ta bort hjulen på din båtkärra (över vintern) och förvara däcken på annat ställe.

18. Montera kamera på tomten (dock får Ni bara ta foton på din egen tomt). Glöm inte att sätta upp skylt ”kameraövervakat”.

19. Se till att stöldbegärliga platser är upplysta, tex med skymningsrelä eller belysning som är rörelsestyrd.

20. Hemlarm kan ha en avskräckande effekt.

21. Märk värdefulla föremål med märk-DNA.