Skogsavverkningen 2020 så gott som avslutad

I morgon den 25 juni räknar Magnus Kurtsson som ansvarat för den stora trädfällningen på GTFF:s mark, att det sista timret och riset ska samlas ihop till uppsamlingsplatserna. I början av juli kommer timret hämtas för försäljning.

Arbetet är lite försenat eftersom det blev ett större jobb än tänkt. Dels var det betydligt större volymer än beräknat på GTFF:s mark, dels var det stora jobb på tomter som tillkom. Trots att styrelsen avsatte ytterligare medel för avverkningen kunde vi inte ta ner allt som var uppmärkt den här gången. Vi kunde inte göra någon enskild prioritering, utan gav bara instruktionen att avverkning skulle ske någorlunda jämnt över området. Det är alltså skälet till att det finns små områden där det fortfarande står kvar blåmarkerade träd. I något fall har tomtägare betalat själva för att få sådana träd nedtagna under de senaste veckorna.

Styrelsen kommer i höst gå igenom och se var och hur många blåmarkerade träd som står kvar för att kunna fatta beslut om pengar ska avsättas för att komplettera vårens avverkning kanske redan under nästa år.