Välkomna till GTFF:s årsstämma 2021 den 31 augusti 18.00 i Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2 Hägersten

Nu närmar vi oss datum för våra två föreningars något försenade årsstämmor, där frågan om bommar ska införas vid infarterna också ska beslutas. Vidare kommer GTFF:s stämma behandla två motioner om boulebana respektive padelbana i anslutning till ängen.

Ni är alltså välkomna till Hägerstensåsens medborgarhus tisdagen den 31 augusti 18.00 då först de stadgestyrda delarna av föreningarnas årsstämmor kommer genomföras för att sedan följas av en gemensam diskussion och omröstning om bommar. Dörrarna öppnas runt 17.30 för avprickning. Vi kommer organisera oss för att göra det möjligt att undvika trängsel vid  ingångarna och i salen, men det är förstås viktigt att alla hjälper till att hålla avstånd vid köbildning i samband med avprickning etc.  Vi försöker också ordna så att vi kan bjuda på enkel smörgås och kaffe som vanligt.  
Alla handlingar och underlag för GTFF:s stämma finns i länkar nedan.

Det är viktigt att komma ihåg att den som deltar och vill rösta i frågan om bommar i GSF (Vägföreningen) måste ha med fullmakt från samtliga delägare till fastigheten. Om någon inte har möjlighet att vara med men vill rösta går det att lämna fullmakt till annan medlem. Eftersom omröstningen kommer ske i båda föreningarna behöver man då ha fullmakter för båda föreningarna. Hör av er till någon i styrelserna om ni behöver hjälp med att hitta någon som är beredd att rösta åt er via fullmakt.