Höststädningen 2022 flyttad till ANDRA HELGEN i oktober – dvs lördagen den 8 oktober

I år har vi insett att vi har samma problem som förra året, dvs att städhelgen som traditionellt infaller den första helgen i oktober, inte är synkroniserad med Haninge kommuns eldningsveckor. Det händer vissa år och tidigare har vi då alltid haft möjlighet att lätt få dispens för eldning men det gäller inte längre. Vi har därför bedömt att det bästa blir att flytta städhelgen till veckan efter, dvs. lördagen den 8 oktober. Vi hoppas att det här inte ställer till det för er! Mer information kommer, men som vanligt kommer det vara samling vid 9 i de olika kvarteren för fördelning av arbetsuppgifter.

Dags att ta ner midsommarstången den 9 juli 2022

Efter en riktigt fin midsommarhelg är det dags att ta ner midsommarstången nästa lördag den 9 juli. Vi hoppas att det kommer ett gäng någorlunda starka som under Mikael Carlesons ledning kan hjälpas åt att ta ner stången vilket i så fall bör vara gjort i god tid före lunch.

Midsommar 2022

Efter två inställda år satsar vi nu på att åter göra midsommar enligt vår GTFF-tradition med midsommarstång, lekar på ängen och dans på Österuddsbryggan

Styrelsen och midsommarkommittén känner att vi behöver få in fler i planeringen och ledandet av aktiviteterna eftersom några familjer och individer under ett antal år tagit stort ansvar för arbetet.  Dessutom hoppas och tror vi att fler vill komma in i midsommarfirandet, kanske med egna idéer om hur det kan utvecklas, men som tidigare inte riktigt vetat hur man ska göra.

Här finns en länk till en lista över de arbetsuppgifter som hittills har utförts för att få till det traditionella midsommarfirandet. Titta på listan och skicka ett meddelande till gtffmidsommar@gmail.com om vilka uppgifter just du är intresserad av att hjälpa till med eller leda. Känn inte att det måste vara en stor uppgift – vi är många som tycker att det är fortsatt roligt att hjälpa till och alla bidrag är välkomna!  

Tillsammans gör vi GTFF:s midsommar fantastisk!

Årsstämma 2022 den 2 juli på Muskö

I år kommer årsstämmorna i GTFF och Vägsamfälligheten hållas den 2 juli 14.00 på Muskö. Vi återkommer om plats i samband med utskick inför stämman

Valborg 2022

På Valborgsmässoafton, lördagen den 30 april är det dags för vårstädning. Samling vid tennisbanan 9.00 där vi delar ut uppgifter. Vi tänkte bland annat inventera hur det ser ut på Örnsand och om t.ex. badhytterna behöver rustas upp inför sommaren. Som vanligt ordnar styrelsen korv och något att dricka vid tennisbanan vid 12.00.

Om det inte är för torrt hoppas vi kunna tända en Valborgsmässobrasa på kvällen. Så välkomna 20.00 då vi tänder brasan liksom en grill om någon har med något att lägga på.   

Givet att den nuvarande iskylan inte fortsätter så räknar Michael och Lasse med att ha kunnat sätta på sommarvattnet till Valborgsmässohelgen.

Försvarsmakten övar runt Muskö och ev. i vårt område v.42, dvs. 19-22 okt

Styrelsen har fått en förfrågan av Försvarsmakten om att nyttja föreningens mark och vägar i samband med en militär övning i höst. Vi har givit tillstånd till detta med vissa förbehåll. Först och främst har vi gjort klart att vi bara kan svara för de gemensamma ytorna och alltså inte våra medlemmars fastigheter. Vi har också meddelat att vi vill att våra medlemmar ska kunna röra sig fritt på föreningens vägar och mark under övningstiden. Försvarsmakten har förklarat att man kommer arbeta för att minimera åverkan på vägar och mark samt att ersätta oss för skador om sådana skulle uppstå.

Bifogat finns den information vi fått om övningen hittills – sprid gärna informationen till era nära för att minimera risken för överraskningar i samband med övningen.

—————————————————————————————————-

Höststädning den 2 oktober 2021 från 9.00

Den 2 okt är det traditionsenligt dags för höststädning av området. Samling sker kvartersvis kl 9 då uppgifter fördelas av kvartersmästaren.

kvarter 1: Parkeringen Österudd
kvarter 2 – Parkeringen Bergholmen
kvarter 3 – Vid tennisbanan
kvarter 4 – Brevlådorna Skramsövägen
kvarter 5 – Pumphuset
kvarter 6 – Brevlådorna Högvägen/Strandvägen
kvarter 7 – Brevlådorna Högvägen/Tvärvägen
kvarter 8 – Nere vid bryggan (Segerfälts brygga)
kvarter 9 – Johanssons lada

Ni som är nya i föreningen kan gå in och titta på hemsidan där det bl.a. finns en förteckning över kvartermästare och kartor över kvarteren.

Alla som hjälper till får nedsatt årsavgift i föreningen och blir bjudna på ärtsoppa vid tennisbanan kl 13.00!

Årsstämman 2021 hölls tisdagen den 31 augusti med rekordmånga registrerade medlemmar

GTFF:s årsstämma avhölls till slut ca. 4 månader försenat den 31 augusti i Hägerstensåsens medborgarhus. Rekordmånga medlemmar deltog eller hade skickat fullmakt och deltog genom ombud. 109 medlemmar var röstberättigade (vid mötet angavs 106 men en senare genomräkning av avprickningslistorna visade 109). Protokoll från stämman kommer läggas ut när det justerats. Några viktiga beslut:

  • Stämman fattade med tydlig majoritet beslut att inte införa bommar vid infarterna.

  • Omröstningen om att upplåta plats för en padelbana på eller i anslutning till ängen slutade med precis lika många ja- som nejröster. Förslaget från padelgruppen föll därmed och gruppen får arbeta vidare tillsammans med styrelsen om man vill återkomma till medlemmarna i frågan om padelanläggning på området.

  • En boulebana öppen för allas användning kommer anläggas på ängen med finansiellt stöd från föreningen.

  • Stadgeändringar röstades igenom en andra gång vilket innebär att årsstämman 2022 kommer hållas juni/juli och avsikten är att den förläggs till Muskö. Sista datum att skicka in motioner för stämman är den 1 maj.

Camilla Carlesson avgick och avtackades från styrelsen efter fyra år och Mikael Carleson valdes in i hennes ställe. Under kommande år består därmed styrelsen av Filippa Arvas Olsson (ordf), Elias Ahlenius (kassör), Christian Berggren, Jan Westerberg och Mikael Carleson

Välkomna till GTFF:s årsstämma 2021 den 31 augusti 18.00 i Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2 Hägersten

Nu närmar vi oss datum för våra två föreningars något försenade årsstämmor, där frågan om bommar ska införas vid infarterna också ska beslutas. Vidare kommer GTFF:s stämma behandla två motioner om boulebana respektive padelbana i anslutning till ängen.

Ni är alltså välkomna till Hägerstensåsens medborgarhus tisdagen den 31 augusti 18.00 då först de stadgestyrda delarna av föreningarnas årsstämmor kommer genomföras för att sedan följas av en gemensam diskussion och omröstning om bommar. Dörrarna öppnas runt 17.30 för avprickning. Vi kommer organisera oss för att göra det möjligt att undvika trängsel vid  ingångarna och i salen, men det är förstås viktigt att alla hjälper till att hålla avstånd vid köbildning i samband med avprickning etc.  Vi försöker också ordna så att vi kan bjuda på enkel smörgås och kaffe som vanligt.  
Alla handlingar och underlag för GTFF:s stämma finns i länkar nedan.

Det är viktigt att komma ihåg att den som deltar och vill rösta i frågan om bommar i GSF (Vägföreningen) måste ha med fullmakt från samtliga delägare till fastigheten. Om någon inte har möjlighet att vara med men vill rösta går det att lämna fullmakt till annan medlem. Eftersom omröstningen kommer ske i båda föreningarna behöver man då ha fullmakter för båda föreningarna. Hör av er till någon i styrelserna om ni behöver hjälp med att hitta någon som är beredd att rösta åt er via fullmakt.