Höst städning 6 oktober

Den 6 oktober ses vi som vanligt för höst städning i området. Medlemmarna samlas kl 09.00 vid sin kvartersmötesplats. I år är det några nya kvartermästare och de är hjärtligt välkomna. Ni kan se listan på kvartersmästare här.  Det är också så att styrelsen har utsett Lennart Dunström till överkvartermästare. Rollen innebär att stödja kvartersmästare och att även ha en helhetssyn på mark och skogsvård för hela området. Styrelsen tror att detta kan förbättra förvaltningen av området på sikt. Hjärtligt välkommen Lennart!

Framtidsdiskussion för barn/ungdomar

 
På måndag 30/7 skall vi ha ett framtidsmöte för att diskutera hur vi kan utveckla området. De inbjudna är barn/ungdomar i området. Tanken är att vi ses vid tennisbanan kl 15.30 för att prata om vad Ni barn/ungdomar tycker är viktigt för att utveckla området i framtiden. Passa på nu att vara med och berätta om vad Ni tycker för att utveckla området i rätt riktning. Vem vet Ni kanske tycker att det saknas något viktigt härute i Guldboda. Det bjuds också på festis och korv. Vi ses! /GTFF Styrelse

Motionsblad

Roland Berndt har gjort ett fint arbete med att ta fram ett Informationsblad med motionstips i Guldboda. Styrelsen är tacksam för denna typ av medlemsinitiativ.  Stort tack till Roland!

Kulturskyltar i Guldboda

Nu finns det fina skyltar runt om i området som beskriver kultur och historik. De finns i hela området på viktiga platser. Gå gärna runt och läs och njut. Roland Berndt har drivit detta projekt och har haft Birgit Johansson, Gunnar Granström, Stig Arvas, Dan Ekberg och  Håkan Gullberg till sin hjälp. Styrelsen framför ett stort tack till alla som har hjälp till! Det återstår dock en skylt som inte är uppsatt än. Den får Ni se på invigningen av skyltarna på midsommardagen i samband med midsommardansen på ängen.

Ny mall för utlägg

Nu har vår kassör Lena Hansson skapat en Mall för att utlägg och för av styrelsen godkända arbeten . Det är denna mall som gäller och ingen annan variant.

/Styrelsen

Vårstädning!

1 maj är det vårstädning!

Vårstädningen har som fokus att ta bort trädfällen, rensa skräp från diken och göra allmänt fint. Medlemmar har efterfrågat mer kunskap till hur man skall röja och fixa på ett bra sätt. Detta har styrelsen tagit fasta på och engagerat Lennart Dunström som har goda kunskaper i ämnet. Kl 10.00 samlas de som är intresserad av att lära sig mer om röjsågning vid tennisbanan där Lennart utbildar oss. Kl 11.00 samlas alla vid sina respektive kvartersstationer i området. Klockan ca 13.30 samlas vi vid tennisbanan och tar en dricka med en god korv.  Denna vårstädning ersätter inte höststädningen.

Välkommen!

Styrelsen

Trädfällning

I morgon 14/3 börjar trädfällningen i området. Mälarö Timber AB börjar i norra området och går sedan söderut. Om Ni få några problem eller har synpunkter skicka mail till mattias@gtff.se. De kommer att fälla träd och lägga dessa bredvid vägen och vid senare tillfälle flytta träden till uppsamlingsplatser vid Norra respektive södra infarten. Det är enligt samma modell som gjordes förra gången då det skedde gallring i området. Samtliga fastighetsägare som anmält intresse för trädfällning blir uppringda  inom en vecka för avstämning. eventuell bokning av möte samt lämnande av offerter för svåra träd och riskökning./Styrelsen

Årstämma GTFF

I år blir stämman den 14 mars vid Årstatorg (samma adress som förra året). GTK börjar sin stämma kl 18.00, därefter  GTFF ca kl 19.00. Vägsamfälligheten avslutar som vanligt med sin stämma.Här kommer tillhörande dokumentation. Budget_A_2018 Budget_B_2018 Budget_och_arsavgift Fullmakt_2018  GTFF-stämmokallelse2017 Motion angående båtslip Motion angående parkeringar Motion angående österuddsbryggan Motion_Biodling i området. scanned-Martin Völcker-20180221143408Revisorernas berättelse

Hjärtligt välkommen!

 

Påminnelse om att kontakta Mälarö Timber

Om Ni vill ha träd fällda på Er fastighet kontakta guldbodaskog@outlook.com. Glöm inte att ange:

  • Namn och fastighetsbeteckning
  • Godkännande att Mälarö Timber får beträda tomten
  • Ungefärligt antal träd som Ni önskar få fällda
  • Om man vill behålla virke till ved
  • Om man vill ha utkörning av ris
  • Dröj inte med detta. /Styrelsen

Skogsavverkning

GTFF har idag slutit avtal med Mälarö Timber AB för avverkning enligt den skogsvårdsplan som finns. Företaget kommer även att kunna avverka träd hos privata fastighetsägare. GTFF kommer inom kort informera medlemmarna om hur detta kommer att gå till. Arbetet är beräknat att genomföras under vintern. En arbetsgrupp för att stödja avverkningen är tillsatt och består av Mattias Nordin, Christopher Dunström och Johan Sílen. Det har varit svårt att få något företag att genomföra detta utan att det skulle bli stora kostnader och vi är därför extra glada att meddela att avverkningen ger ett litet nettoöverskott till GTFF. /Martin Völcker ordf. GTFF