Författare: Håkan Gullberg

Årsstämman den 4 mars och beslut om extrastämma under året!

Hej alla medlemmar i GTFF! Nu inleds skogsavverkning på Guldboda, med möjlighet att avtala om avverkning också på enskilda tomter: Vi har slutit avtal med Uhr jord och skog i Nynäshamn som inom kort kommer inleda avverkning av blåmarkerade träd på föreningens mark. Avverkningen är planerad till april, hopsamling av timmer och ris förhoppningsvis i… Läs mera »

Beachparty på Örnsand 2019

Lekar & Grillfest Lördagen den 6 juli på Örnsand! Volleyboll och lekar för de som vill vid 17 tiden. Grillarna är klara 18.00 Ta med det ni vill grilla + dryck. Vi ordnar partytält och musik! Frågor? Mejla till helena.nordin71@gmail.com eller pia.mork.ahlberg@gmail.com Meddela gärna om du kommer på mejl ovan eller på GTFF´s Facebook sida… Läs mera »