Valborg

Sedan år 2000 välkomnar vi våren med en valborgsmässoeld på ängen vid tennisbanan. Detta är årets första tillfälle för alla att umgås och dela med sig av vad som hänt under det gångna vinterhalvåret.

Brasan tänds 20:00. Grillar finns för den som vill grilla.
Inför Valborg hjälps vi åt att samla skogsavfall till en brasa. Högen börjar byggas under april och när eldvakterna anser att det är fullt så markeras det med anslag på platsen.

Våren 2019 ställdes brasan tyvärr in eftersom det var så extremt torrt. Det har också varit svårt att få tillräckligt många eldvakter så hör gärna av dig till styrelsen om du kan tänka dig att ta ett eldvaktspass på Valborg!