Områdesorientering

Välkomna!

Här finns ett ” Välkomstbrev ” med lite av varje som kan vara intressant att läsa om.

Bastu
Bastun vid Västerudd drivs av bastuföreningen. GTFF-medlemmar som vill gå med i bastuföreningen kontaktar Ewa Lewenhaupt, via mail eller på mobil 0709 242392 för att få veta mer. Ni kan också besöka Bastuföreningens hemsida.

Frivilligt arbete
Varje år har vi medlemmar chans att bidra med frivilligt arbete i föreningen. I första hand sker det på vår gemensamma höststädning. Man kan också komma överens med sin kvartermästare om annat arbete som behöver göras inom kvarteret t.ex. om man inte har möjlighet att vara med då vi höststädar .

Hundar
På Naturvårdsverkets hemsida finns följande att läsa:

”Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.”

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Tennisbanan
På Guldboda finns det en tennisbana vid ängen i södra delen av området. Gullboda Tennisklubb GTK sköter om tennisbanan och anordnar turneringar. Både medlemmar i GTK och ickemedlemmar kan spela på tennisbanan.

Vecka 31 (startar i slutet på v30) anordnar GTK den årliga tennisturneringen som är mycket uppskattad bland deltagare och publik. Se mer om GTK:s verksamhet på deras hemsida.

Vett och Etikett
Inom området bör vi leva efter ”behandla andra så som du själv vill bli behandlad”

  • För största möjliga trivsel för alla inom området kommer här några tips:
  • ♦ Ta upp skräp efter dig (det finns papperskorgar inom området)
  • ♦ Parkera inte i vägen för någon
  • ♦ Ge gärna ett vänligt hej när vi möts i området
  • ♦ Ingen buskörning med bilar/ATV/båtar/ vattenskoter i området
  • ♦ Se till att ta bort skräp på din tomt som kan störa grannar
  • ♦ Framför kritik till andra på ett konstruktivt och vänligt sätt
  • ♦ Ta hänsyn till fåglar och andra djur inom området
  • ♦ Vid skador på natur och djur, informera GTFF styrelse
  • ♦ Skadegörelse hör naturligtvis inte hemma i Guldboda