Eldning & Brand

Eldningsveckorna i Haninge Kommun står på deras hemsida > eldningsveckor.
Vid eldning av ris m.m. i större omfattning görs alltid föranmälan till Södertörns Brandförsvarsförbund, telefon 08 721 22 00. Uppgift om aktuell brandrisk lämnas av Räddningstjänstens automatiska telefonsvarare på telefon 08 721 23 26.
All eldning sker på egen risk.
Brandförsvaret tillkallas via larmnumret 112.

Vi har en gemensam eldningsplats i norra änden av midsommarängen. Under april och september får vi lägga grenar och kvistar där. Övrig tid ska vi inte ha några eldningshögar där. Även under april och september kan det bli ”fullt” – detta kommer då att anslås på ängen.
Högarna eldar vi gemensamt upp vid Valborg resp. höststädningen.