Utlägg

Då en person har gjort utlägg eller har gjort arbete som vederbörande är berättigad ersättning för ska denna Mall användas.

Kontaktuppgifter:
GTFF C/O Elias Ahlenius
Snickerigatan 14
126 26 Hägersten

Regler för utlägg

Utlägget skall i förväg vara godkänt av någon i styrelsen alternativt att man har fått en budget som är godkänd av styrelsen.

Om man har arbetat för GTFF gäller att när man skickar använder ovanstående Mall och redogör vad man har arbetat med. Arbete skall vara överenskommet med någon i styrelsen eller att man i förväg har fått av styrelsen tilldelat uppdrag (obs, detta gäller inte timmar gällande arbetsplikt).