Höststädning

Årets sista gemensamma aktivitet för GTFFs medlemmar. En trevlig dag tillsammans där vi arbetar inom respektive kvarterområde. Det är din Kvartermästare som delar ut arbetsuppgifter för sitt ansvarsområde. Vissa år görs större gemensamma insatser.

Mer om vilket område du tillhör kan du se på kvarterkartan. Dagen avslutas efter väl förrättat värv nere på ängen med ärtsoppa efter arbetet klockan 13:00 vid tennisbanan. Punsch serveras till självkostnadspris.

Höststädningen organiseras av Kvartermästarna och genomförs fösta lördagen i oktober med start klockan 9:00. Kvartermästarna tar emot dina förslag om t.ex. röjning, eldning, trädfällning samt behov av speciella redskap i god tid före utsatt städdag.

Föreningen äger några röjsågar som administreras av Lennart Dunström.
Samling sker på plats som meddelas av Kvartermästarna på anslagstavlorna. Ta med lämpliga redskap t.ex. yxa, såg, kratta.

De som deltar i gemensam höststädning eller utför motsvarande arbete på annan tid efter avstämning med aktuell kvartermästare krediteras 100 kr/tim, dock max 400 kr, vid påföljande års årsavgift. Anmäl din närvaro till kvartermästaren som rapporterar till styrelsen.