Seglingsträning v26

Varmt välkomna till Seglingsträningsveckan 24-27/6-2019

Vi kommer att genomföra en seglingsträningsvecka (v 26) direkt efter midsommar i år igen.

Det blir teori och praktik, lunch, teori och praktik. Måndag till Torsdag 10-15.

Syftet är i första hand att knyta nya kontakter bland ungdomarna inför kommande somrar och vi tror att det bäst sker genom att vi grupperar på kunskapsnivå istället för ålder eller vem man kände när veckan började. Vuxna, barn och ungdomar bidrar alla på sitt sätt och erfarenhetsnivå.

Som tidigare är det frivilligt att delta under hel eller del av dag (under förutsättning att vårdnadshavare godkänner det). Vi gör som förra året: Att alla äter matsäckslunch tillsammans och alla är välkomna på fika på förmiddag och eftermiddag.

För att det hela ska gå att genomföra ber vi om följande:

1 anmälan av deltagare (vuxna som barn) görs via den här länken

eller på telefon 070-8145595 eller mail: fredrik@arvas.se

2 Vi behöver hjälp av på 1-2 bryggorna och 1 vuxen i varje båt, 1 vuxen som sköter admin och ekonomi.

3 Vi behöver låna segelbåtar (gärna samma som förra året plus några till)

4 Vi vill ha bra väder  🙂

Välkomna önskar

Fredrik med teamet.