Trädprojekt Guldboda

Mälarö Timber kommer att genomföra gallring i området under vintern. Det finns också möjligheter till trädfällning på den egna fastigheten. Detta informationsbrev förklarar det hela mer. Information om Guldboda trädfällning.

På denna sida kommer vi kontinuerligt att lägga upp aktuell information och svar på frågeställningar.