Trädprojekt Guldboda

NYTT KONTRAKT OM SKOGSAVVERKNING FEBRUARI 2020!

Styrelsen har i februari 2020 äntligen kunnat skriva kontrakt med en firma i Nynäshamn som är villig att avverka träd i enlighet med den skogsvårdsplan som togs fram för flera år sedan. Det handlar alltså om de blåmärkta träden på föreningens mark. Vi har slutit avtal med Uhr Jord och Skog AB och avsikten är att avverkningen ska ske i april, hopsamling av virket till anvisade platser vid södra infarten i maj (om det är torrt nog) och att virket ska vara sålt och bortforslat därifrån senast 1 juli. Riset kommer dock ligga kvar vid södra infarten för att torka till i höst.

Uhr Jord och Skog är också villiga att sluta överenskommelser med enskilda tomtägare om trädfällning i samband med den större avverkningen. Priset kommer bero på de enskilda förhållandena på tomterna och avtal ska alltså slutas individuellt med företaget. Fördelen för oss tomtägare blir förstås att Uhr Jord och Skog redan kommer vara på plats och att därför fram- och bortkörnings-kostnader blir lägre eller inga alls. Fördelen för oss alla är att vi kan spara vägarna lite om bortforsling av virke kan ske samordnat. Tomtägare som inte vill ta hand om virke och ris själv kan alltså dra nytta av att entreprenören då kan ta bort det tillsammans med övrigt virke från avverkningen.

Såhär ser avtalet ut!

Lennart Dunström kommer vara styrelsens kontaktperson för Magnus Kurtsson från Uhr Jord och Skog. Inför avverkningen kommer de gå runt och se till så att markeringarna fortfarande är läsbara och vid behov markera enskilda nya träd som behöver tas ner. Bland annat är avsikten att ett par träd ska tas ner vid Österudd för att möjliggöra ytterligare en parkeringsplats.

För alla frågor om nedtagning på enskilda tomter kontakta Magnus Kurtsson Uhr Jord och Skog:

magnus@kurtsson.com

070 9398921 eller 070 9398988