GTFF

Gullboda Tomt ägare- och fiskevårdsförening (GTFF) är en ideell förening med ca 185 medlemmar och lagfaren ägare till all mark (Guldboda 2:1) som omgärdar de enskilda fastigheterna. Medlemskapet är frivilligt. Syftet är bland annat att förvalta skog och mark, att distribuera vatten från Uddsjön till tomtgränsen och att stödja sociala aktiviteter som midsommar- och valborgsmässofirandet. Att anordna fisketävling har en lång tradition inom föreningen och anordnas årligen om intresset är tillräckligt stort. Den som är medlem har rätt till fiske på föreningens vatten. Se fiskekartan.

Guldboda är indelat i städområden med kvartermästare som leder höststädning. Syftet är både att göra nytta och främja sammanhållningen i föreningen.

Säkerhetsarbetet för att hindra inbrott och skadegörelse har hög prioritet och en person är utsedd för att särskilt bevaka dessa frågor.

GTFF:s viktigaste informationskanal är hemsidan. Många är även anslutna till föreningens egen Facebookgrupp som används för tips och upplysningar av olika slag. Det är en sluten grupp som enbart medlemmar har tillgång till och kan läsa.

Här kan du hitta en sammanställning av svaren på den enkät som gjordes i februari 2014.

GTFF har nära samarbete med Guldboda samfällighetsförening (GSF) som sköter vägar, vägdiken och parkeringsplatser. Se GSFs hemsida här.

GTFF:s årsstämma som hålls i juni/juli varje år, har till skillnad från GSF som styrs av ändamålet, obegränsade möjligheter att ändra uppdrag och uppgifter.

GTFF har en lång historia. Guldboda 2:1 uppstod redan 1938 som en avknoppning av Arbottna skifteslag. Samma år började tomter styckas och säljas men med avbrott för andra världskriget. Efter krigsslutet fortsatte styckningen och 1946 bildades Gullboda Tomtägareförening. Några år senare slogs den ihop med Södra Muskös Fiskevårdsförening till GTFF.