Fisketävling

Ett annat trevligt arrangemang som GTFF traditionellt anordnat är den årliga fisketävlingen. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt intresse under de senaste två åren så just nu har traditionen satts på paus. Men vi hoppas att återta traditionen – om någon vill hjälpa till att arrangera tävlingen sommaren 2020 så hör av er till någon i styrelsen!

Fisketävlingen har gått av stapeln en dag mitt i juli sedan 1958 med tävlingstid mellan kl 9:00 – 12:00. Samling ca 08:30 vid Örnsand för registrering. Hänsyn tas till gällande regler vad gäller gäddfiske m.m. och den som fiskar ihop mest till kilot räknat fisk vinner.

För gädda gäller att längden mindre än 40 cm och större än 75 cm är fredade och skall återsättas.
För gällande fiskeregler se här. För fiskeområde se fiskekartan.

Statistik

Tävlingen har pågått sedan -58.
Totalt hittills 2017 har vinnarna dragit upp 243 kilo fisk med ett snitt på strax över 4 kilo.

Summa          247 744 gram   2 668 pers
Medel             4 120 gram       44 pers
Maximum      10 620 gram     82 pers
Minimum       230 gram        11 pers

Vandringspris

Resultat
År        Vinnare                   Vikt Gr.  Delt. Noterat
2017   Lasse Svensson          4630      13     Totalt 6 760 Junior 8 st vinnare Emma Silén 500 gr
2016   Tävlingen inställd
2015   Mats Jiverud              3150      16     Totalt 6 185 Inkl 1 Junior
2014   Eddie Liljefors           2020      36     Totalt 10 740
2013   Joakim Brunzell         4880      32     Totalt 26 031
2012   Joakim Brunzell         3660      22     Totalt 19 125
2011   Michael Selin             5140      38     Totalt 17 945
2010   Joakim Brunzell         4135      11     Kvällsfiske i regn. Tidigare år har man ibland flyttat tävlingen om det regnat.
2009   Johan Åhrman            1113      47     Kvällsfiske igen
2008   Christer Brunzell        6720      37     Första kvällsfisket
2007   Joakim Brunzell         1620      20
2006   Joakim Brunzell         2500      18
2005   Sandra Nilsson           230        15
2004   Anton Dunström        1475      19
2003   Jerker Nilsson            3175      37
2002   Tommy Nilsson         4875      42     Totalt 16 860, gäddor, abborre och mört, 1:a junior Mikael Toumela 1460
2001   Sandra Nilsson          4100       41     Totalt 22 335
2000   Ted Gemzell              4140       50     Totalt 16 615
1999   Peter Larson              2280        40     Totalt 8 667
1998   Roger Horn               2857        50     Totalt 21 635
1997   Anders Nilsson         1303        42     Totalt 14 839
1996   Marianne Lundgren  5050        42     Totalt 46 539
1995   Sergio Greppi           7400        40     Totalt 38 560
1994   Marika Lundgren      9621        52     Totalt 104 808
1993   Stig Svensson            4350        52
1992   Stig Svensson            10620      56
1991   Torbjörn Molander    7060        42
1990   Ove Udden                4940        45     Totalt 28 480
1989   Joakim Brunzell        2230        51      Dan Södergren 2 300
1988   Danne Södergren      4020        57
1987   Christer Brunzell      4030        42
1986   Roger Horn               4170        49
1985   Roger Horn               7450        43
1984   Christer Brunzell      9390        59
1983   Lars Humla               1990        62       Anders Svensson 3 830?
1982   Jan Tömberg             4475        74
1981   Sven Holstenson       2800        71       Totalt 24 125
1980   Christer Brunzell      3500        67
1979   Lars Dahlberg           7100        49
1978   Lars Dahlberg           5550        62
1977   Harry Östling            3200        74       Maria Strömberg 5 350 gr?!
1976   Lars Dahlberg           6700        82
1975   Gustaf Gellerhed       6700        54
1974   Olle Hermundstad     3300        65
1973   Walter Segerfeldt      3450        48
1972   Lars Eriksson            4100        46       A Dahlin 4 425 gr markerad som 1:a i deltagarlistan, men VP till Lars Eriksson?!
1971   Ingvar Hammarström 5700       28
1970   TH Cederborg            3500       36
1969   Bertil Eriksson           6345       43
1968   Sigge Svensson          3500       54
1967   Sven Holstenson        3750       69
1966   Bertil Eriksson           4500       44
1965   Sven Holstenson        2100       43
1964   Sven Holstenson        1800       50
1963   Ingvar Hammarström 2900       53
1962   Göran Bolander          2800       53
1961   Sven Holstenson         1350       46
1960   Birger Danielsson       3800       46
1959   Birger Danielsson       5800       49
1958   Birger Danielsson       2700       44