Bilar & Vägar

Bilar

ATV (fyrhjulingar) får endast framföras på våra bilvägar och i samband med arbete på området (plogning, trädfällning, flisning, informationsinhämtning eller dylikt). Dispens från detta kan endast lämnas av Länsstyrelsen efter godkännande av GTFF´s styrelse.

För Österuddsbron gäller att endast fastighetsägare på Skut- och Bergholmen samt gäster till dessa får köra över bron. Krypfart är den hastighet som gäller. Tyngre fordon än personbilar får inte passera över bron.

Under GTKs klubbmästerskap (fredag v.30 –t.o.m. .söndag v. 31) gäller förbud mot fordonstrafik ner till tennisbanan, förutom för de 2 medlemmar som bor ”innanför” tennisbanan.

Parkering

Långtidsuppställning av bilar på föreningens område är inte tillåtet.

Bilar parkeras på tomtmark. Extra parkeringsplatser finns vid sandfickan i anslutning till ängen. Om bilen parkeras på området skall det finnas en RÖD parkeringslapp väl synlig i bilen. Parkeringslappar (RÖD) finns att hämta hos Berndt Molin.

Snöröjning

Snöröjning sköts av Guldboda samfällighetsförening och sker endast på föreningens vägar, inte på privata upp/tillfarter.

GTFF hanterar snöröjning på stigarna och endast de som är ”flisade” plogas om möjligt och vid behov.

Vägar

Guldboda samfällighetsföreningen sköter våra vägar och Österuddsbron. Ni hittar mer information om vägarna på deras hemsida.