Kategori: Okategoriserade

Besked om årets stämma Hej alla grannar i Guldboda! Tyvärr fortsätter ju pandemin att ställa till det för oss alla och styrelsen anser inte att vi nu kan besluta om en stämma med fysiskt närvaro i slutet av april som vi hoppats. Många föreningar har under det gångna året lyckats bra med att ordna digitala… Läs mera »

Vårstädning och sommarvatten lördagen den 24 april 2021

Välkomna till ängen lördagen den 24 april för att vårstäda i området! Kom till ängen vid tennisbanan 9.00 så fördelar vi arbetsuppgifter – i år är det mycket ris som behöver samlas ihop efter avverkningarna och vinterns stormar så utmärkt om ni har kärror som kan utnyttjas. Efter några timmars arbete, framåt 12.00, bjuder vi… Läs mera »

Nya sopkärl under vintern vid södra infarten

Styrelsen har kommit överens med SRV om en mindre ändring i sophanteringen vid södra infarten till området. Den container som vi nu slänger soporna i kommer framöver bara användas under sommarhalvåret. Under vintern kommer SRV flytta bak containern och låsa den. Framför kommer det istället placeras ut fyra sopskåp och ett kärl för matrester. Skälet… Läs mera »

November 2020 – Stämma i GTFF

Till alla medlemmar i GTFF! Styrelsen för  GTFF har efter att ha övervägt pandemisituationen beslutat att försöka genomföra en ordinarie årsstämma med fysisk närvaro i mars/april. Utöver de ärenden som enligt stadgarna ska avhandlas på årsstämman kommer dagordningen innehålla frågan om bommar liksom de stadgeändringar som krävs för att flytta framtida årsstämmor till sommaren. Vi… Läs mera »

Inställd extrastämma i november 2020

I förra veckan, i slutet av oktober, skickade GTFF och GSF ut en gemensam kallelse till extrastämma men redan följande helg fick vi lov att skicka ut en ny mail och meddela att vi tvingades ställa in stämman. Skälet var förstås att det där emellan kommit nya råd och riktlinjer för Stockholm pga. ökad spridning… Läs mera »

Höststädning, vattenstängning och extrastämma – det händer hösten 2020

Höststädning 2020 Vi kommer genomföra höststädningen precis som vanligt vilket innebär den första lördagen i oktober, i år den 3 oktober. Samling sker i varje kvarter 9.00: kvarter 1: Parkeringen Österudd kvarter 2 – Parkeringen Bergholmen kvarter 3 – Utanför familjen Dunström, Österuddsvägen 19 kvarter 4 – Brevlådorna Skramsövägen kvarter 5 – Pumphuset kvarter 6… Läs mera »

Nya förbuds- och upplysningsskyltar på området sommaren 2020

  Styrelsen har i ett försök att lindra de problem som uppstått med felparkerade fordon och nedskräpning tagit fram ett antal nya skyltar till området. Här följer lite info om dessa så att ni vet hur vi tänkt: Vid båda infarterna sitter nu en förtydligande text om att P-förbud råder i hela området och att… Läs mera »

Skogsavverkningen 2020 så gott som avslutad

I morgon den 25 juni räknar Magnus Kurtsson som ansvarat för den stora trädfällningen på GTFF:s mark, att det sista timret och riset ska samlas ihop till uppsamlingsplatserna. I början av juli kommer timret hämtas för försäljning. Arbetet är lite försenat eftersom det blev ett större jobb än tänkt. Dels var det betydligt större volymer… Läs mera »

Inställt midsommarfirande 2020

Igår fattade styrelsen beslutet att ställa in hela midsommarfirandet i år. Det var förstås ett väldigt tråkigt beslut som vi tog först efter en ordentlig diskussion med representanter från evenemangsgruppen som står för organisationen i vanliga fall. Vi funderade på möjligheten att genomföra delar av firandet men kom gemensamt fram till att det helt enkelt… Läs mera »