Bygglov

Bygglovet

Här nedan är det kompletta och godkända bygglovet.

Självklart hade Oskustens Marinbas blivit tillfrågade och lämnat sitt godkännande först.