Nu finns årsmöteshandlingarna till 8 mars på hemsidan

Nu finns årsmöteshandlingarna till 8 mars under fliken dokument och mallar
/Styrelsen