Kategori: Okategoriserade

Höststädning den 2 oktober 2021 från 9.00

Den 2 okt är det traditionsenligt dags för höststädning av området. Samling sker kvartersvis kl 9 då uppgifter fördelas av kvartersmästaren. kvarter 1: Parkeringen Österuddkvarter 2 – Parkeringen Bergholmenkvarter 3 – Vid tennisbanankvarter 4 – Brevlådorna Skramsövägenkvarter 5 – Pumphusetkvarter 6 – Brevlådorna Högvägen/Strandvägenkvarter 7 – Brevlådorna Högvägen/Tvärvägenkvarter 8 – Nere vid bryggan (Segerfälts brygga)kvarter… Läs mera »

Årsstämman 2021 hölls tisdagen den 31 augusti med rekordmånga registrerade medlemmar GTFF:s årsstämma avhölls till slut ca. 4 månader försenat den 31 augusti i Hägerstensåsens medborgarhus. Rekordmånga medlemmar deltog eller hade skickat fullmakt och deltog genom ombud. 109 medlemmar var röstberättigade (vid mötet angavs 106 men en senare genomräkning av avprickningslistorna visade 109). Protokoll från… Läs mera »

Välkomna till GTFF:s årsstämma 2021 den 31 augusti 18.00 i Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2 Hägersten

Nu närmar vi oss datum för våra två föreningars något försenade årsstämmor, där frågan om bommar ska införas vid infarterna också ska beslutas. Vidare kommer GTFF:s stämma behandla två motioner om boulebana respektive padelbana i anslutning till ängen. Ni är alltså välkomna till Hägerstensåsens medborgarhus tisdagen den 31 augusti 18.00 då först de stadgestyrda delarna av… Läs mera »

Inställd midsommar 2021

Efter mycket diskussioner med evenemangsgruppen och andra, och efter mycket vånda, har styrelsen bestämt att ställa in även midsommarfirandet 2021. Vi tvingades helt enkelt inse att pandemin fortfarande håller sitt grepp om oss och att det finns en allmän känsla av att det skulle innebära alltför stora risker att dra igång de gemensamma aktiviteterna nu… Läs mera »

Besked om årets stämma Hej alla grannar i Guldboda! Tyvärr fortsätter ju pandemin att ställa till det för oss alla och styrelsen anser inte att vi nu kan besluta om en stämma med fysiskt närvaro i slutet av april som vi hoppats. Många föreningar har under det gångna året lyckats bra med att ordna digitala… Läs mera »

Vårstädning och sommarvatten lördagen den 24 april 2021

Välkomna till ängen lördagen den 24 april för att vårstäda i området! Kom till ängen vid tennisbanan 9.00 så fördelar vi arbetsuppgifter – i år är det mycket ris som behöver samlas ihop efter avverkningarna och vinterns stormar så utmärkt om ni har kärror som kan utnyttjas. Efter några timmars arbete, framåt 12.00, bjuder vi… Läs mera »

Nya sopkärl under vintern vid södra infarten

Styrelsen har kommit överens med SRV om en mindre ändring i sophanteringen vid södra infarten till området. Den container som vi nu slänger soporna i kommer framöver bara användas under sommarhalvåret. Under vintern kommer SRV flytta bak containern och låsa den. Framför kommer det istället placeras ut fyra sopskåp och ett kärl för matrester. Skälet… Läs mera »

November 2020 – Stämma i GTFF

Till alla medlemmar i GTFF! Styrelsen för  GTFF har efter att ha övervägt pandemisituationen beslutat att försöka genomföra en ordinarie årsstämma med fysisk närvaro i mars/april. Utöver de ärenden som enligt stadgarna ska avhandlas på årsstämman kommer dagordningen innehålla frågan om bommar liksom de stadgeändringar som krävs för att flytta framtida årsstämmor till sommaren. Vi… Läs mera »