Valborg

Valborg 30/4!

Valborgsmässoelden tänds kl: 20.00 vid midsommarängen. Det finns som vanligt grillar på plats. Medtag egen korv, dryck och bästa sångröst.

Vi hoppas även i år på stor uppslutning!

Vårhälsningar från GTFF aktivitetsgrupp!!