Skogsavverkning

GTFF har idag slutit avtal med Mälarö Timber AB för avverkning enligt den skogsvårdsplan som finns. Företaget kommer även att kunna avverka träd hos privata fastighetsägare. GTFF kommer inom kort informera medlemmarna om hur detta kommer att gå till. Arbetet är beräknat att genomföras under vintern. En arbetsgrupp för att stödja avverkningen är tillsatt och består av Mattias Nordin, Christopher Dunström och Johan Sílen. Det har varit svårt att få något företag att genomföra detta utan att det skulle bli stora kostnader och vi är därför extra glada att meddela att avverkningen ger ett litet nettoöverskott till GTFF. /Martin Völcker ordf. GTFF