Trädfällning

I morgon 14/3 börjar trädfällningen i området. Mälarö Timber AB börjar i norra området och går sedan söderut. Om Ni få några problem eller har synpunkter skicka mail till mattias@gtff.se. De kommer att fälla träd och lägga dessa bredvid vägen och vid senare tillfälle flytta träden till uppsamlingsplatser vid Norra respektive södra infarten. Det är enligt samma modell som gjordes förra gången då det skedde gallring i området. Samtliga fastighetsägare som anmält intresse för trädfällning blir uppringda  inom en vecka för avstämning. eventuell bokning av möte samt lämnande av offerter för svåra träd och riskökning./Styrelsen