Vårstädning!

1 maj är det vårstädning!

Vårstädningen har som fokus att ta bort trädfällen, rensa skräp från diken och göra allmänt fint. Medlemmar har efterfrågat mer kunskap till hur man skall röja och fixa på ett bra sätt. Detta har styrelsen tagit fasta på och engagerat Lennart Dunström som har goda kunskaper i ämnet. Kl 10.00 samlas de som är intresserad av att lära sig mer om röjsågning vid tennisbanan där Lennart utbildar oss. Kl 11.00 samlas alla vid sina respektive kvartersstationer i området. Klockan ca 13.30 samlas vi vid tennisbanan och tar en dricka med en god korv.  Denna vårstädning ersätter inte höststädningen.

Välkommen!

Styrelsen