Ny mall för utlägg

Nu har vår kassör Lena Hansson skapat en Mall för att utlägg och för av styrelsen godkända arbeten . Det är denna mall som gäller och ingen annan variant.

/Styrelsen