Kulturskyltar i Guldboda

Nu finns det fina skyltar runt om i området som beskriver kultur och historik. De finns i hela området på viktiga platser. Gå gärna runt och läs och njut. Roland Berndt har drivit detta projekt och har haft Birgit Johansson, Gunnar Granström, Stig Arvas, Dan Ekberg och  Håkan Gullberg till sin hjälp. Styrelsen framför ett stort tack till alla som har hjälp till! Det återstår dock en skylt som inte är uppsatt än. Den får Ni se på invigningen av skyltarna på midsommardagen i samband med midsommardansen på ängen.