Höst städning 6 oktober

Den 6 oktober ses vi som vanligt för höst städning i området. Medlemmarna samlas kl 09.00 vid sin kvartersmötesplats. I år är det några nya kvartermästare och de är hjärtligt välkomna. Ni kan se listan på kvartersmästare här.  Det är också så att styrelsen har utsett Lennart Dunström till överkvartermästare. Rollen innebär att stödja kvartersmästare och att även ha en helhetssyn på mark och skogsvård för hela området. Styrelsen tror att detta kan förbättra förvaltningen av området på sikt. Hjärtligt välkommen Lennart!