Sensommarinformation från styrelsen i aug 2019

Först av allt, Stort tack till alla som gjorde midsommar till en lika trevlig tillställning som vanligt! I år i bästa vädret på många år och massor med folk.

Fakturor för medlemsavgifterna försenade, skickas snart 

Vi är som ni märkt försenade med fakturering av medlemsavgifter. Det beror på lite krångel i samband med tänkt övergång till elektronisk fakturering. Vi kommer därför inom ett par veckor att liksom tidigare skicka ut fysiska fakturor.

Problem med motorstölder – bomfrågan 

Det har varit flera båtmotorstölder mitt i sommaren bl.a. vid Örnsand. Enormt tråkigt för de drabbade och för hela området. Den här gången var det tydligt att motorerna fördes bort med bil vilket gett upphov till återupptagna diskussioner om behovet av bommar vid infarterna. Alla medlemmar har bl.a. fått en enkät per mail från medlemmar som förbereder en motion till årsstämman. Men än så länge är det inte en fråga som styrelsen för GTFF eller styrelsen för Vägsam arbetar med.

Åtgärder mot felparkerade bilar och sopslarv vid Örnsand

Liksom förra sommaren har det vid några tillfällen varit rörigt med många felparkerade bilar vid Örnsand och en del irritation har uppstått i samband med efterlämnade sopor etc. Parkeringsförbud gäller förstås för alla utan särskilda tillstånd. Det är bra om alla hjälps åt att hänvisa personer som inte bor i området till parkeringsplatsen vid ängen om de ska bada en stund på stranden. Vi ska till nästa år försöka få upp en skylt som gör det lite tydligare att det inte finns någon sophämtning på Örnsand utan att alla måste ta med egna sopor och också hänvisa till parkeringen vid ängen. Enligt uppgift undersöker Vägsam om det är möjligt att anlita ett p-bolag så att brott mot p-förbudet faktiskt får konsekvenser.

Vattnet fungerar – tack till alla som bidragit

Som ni alla märkte har vattnet fungerat utmärkt – stort tack till framförallt Michael Selin som håller på att ta över som ansvarig efter Lasse Svensson. Vi är också jätteglada att Lasse fortfarande hjälper till och bl.a. har sett till så att en person från Länsstyrelsen varit vid Uddsjön och fastställt mätpunkter i sjön som vi nu kommer kunna använda för att mäta vattennivån i sjön höst och vår. Diskussioner pågår om när vattnet ska stängas av i höst. Ambitionen är att kunna använda vattnet så länge som möjligt men vi måste respektera att de som gör jobbet måste avgöra när det blir för kallt och för stora risker för isproppar etc. När vattnet stängts av i ledningarna kommer det gå att hämta vatten vid pumphuset ytterligare en tid för de som inte har andra möjligheter. Vi återkommer med exakt besked men vattnet är säkert på över höststädningshelgen den 5-6 oktober.

Skogsvård – tomtägare må avverka blåmarkerade träd

I enlighet med den skogsvårdsplan som finns beskriven på hemsidan har styrelsen sedan länge drivit frågan om en första lite större avverkning på föreningens mark. Men av olika skäl har Mattias Nordin, Berndt Molin och Lennart Dunström som arbetar med frågan praktiskt inte lyckats kontraktera lämplig entreprenör efter att arbetet fick skjutas upp pga torkan förra året. Eftersom arbetet dragit ut på tiden vill vi ge grönt ljus för tomtägare med blåmarkerade träd som de upplever som störande i anslutning till tomten att själva fälla dem. Då gäller dock att allt virke och ris ska vara borttaget inom en vecka. Om det gäller träd som inte är i direkt anslutning till tomten så hör av er till Mattias Nordin innan ni fäller! Enligt uppgift från Vägsam kommer de också under vinterhalvåret avverka växtlighet längs vägen som påverkar sikt och framkomlighet.

Mer uppdaterad hemsida?

Flera har påpekat att hemsidan är dåligt uppdaterad. Vi ska försöka förbättra det lite men måste hålla ambitionen på en rimlig nivå givet att det handlar om ideella insatser. Förhoppningsvis kan vi ändå lägga ut fler korta notiser på nyhetssidan framöver.

Uppskattad lekplats 

Andra nyheter under våren/sommaren är förstås att lekplatsen som förra styrelsen köpte har satts upp på ängen och direkt blivit intensivt använd. Stort tack till Fredrik Olsson och de som hjälpte honom – inte minst för att grävning för sandlådan fick göras två gånger för att få till det på ett bra sätt! Det har funnits önskemål om en bänk för de vuxna vid lekplatsen och nu står ett av borden med fasta bänkar där. Avsikten är att köpa in fyra till sådana bord till i vår och placera ut på lämpliga ställen på området.

Hjärtstartare vid tennisbanan

Styrelsen genom Camilla Carlesson har också köpt in och installerat en hjärtstartare på väggen till kiosken vid tennisbanan. En kort utbildning/demonstration kommer organiseras – förhoppningsvis i samband med att vi samlas på ängen efter genomförd höststädning.