Påskinformation 2020

Lite kort information om några aktuella frågor påsken 2020.
Den nya styrelsen har konstituerat sig. Vi har fått en ny sekreterare i Jan Westerberg och Elias Ahlenius har tagit på sig att vara föreningens kassör. Hemsidan kommer uppdateras inom kort så att alla uppgifter är aktuella.
Ingen vårstädning:
Vi har beslutat att ställa in vårstädningen i år. Det känns helt enkelt inte lämpligt att arrangera ordnat gemensamt jobb och umgänge just nu när vi ska vara försiktiga och hålla viss distans till varandra. Vi får satsa på nästa år! Om det finns specifika uppgifter som behöver göras någonstans så ta gärna kontakt med kvartersmästaren i ditt område så kanske det går att organisera hur man kan hjälpas åt.
Pågående trädavverkning
Trädavverkningen har kommit igång. Lennart sköter kontakterna med Magnus Kurtsson som är arbetsledare. Lennart och Magnus har gått runt och tittat och i vissa fall uppdaterat den märkning som gjordes för några år sedan. De startade i början av veckan vid Österudd, där de uppmärkta tallarna har tagits ned vilket så småningom kan möjliggöra lite bättre möjligheter för parkering etc. för bilar till och från öarna. Vid ängen kommer Magnus Kurtsson ta ner döda björkar i första hand, dvs. inte säkert ta de blåmarkerade friska träden, utan ta försiktigare med målsättningen att ha kvar en fin björkdunge. Vid Tvärvägen kunde Lennart och Magnus konstatera att vi har barkborreskadade granar, där kommer därför några granar som inte var markerade antagligen tas ner för att minska risken för spridning.
Sommarvattnet
Tyvärr betyder förra veckans kalla nätter att vattnet inte kommer igång redan till påsk. Men det kommer finnas vatten att hämta i den kran som finns på pumphuset för dem som behöver. Senast helgen före Valborg kommer vattnet också finnas i ledningarna hälsar våra vattenansvariga!
Styrelsen genom Filippa