Höststädning, vattenstängning och extrastämma – det händer hösten 2020

Höststädning 2020

Vi kommer genomföra höststädningen precis som vanligt vilket innebär den första lördagen i oktober, i år den 3 oktober. Samling sker i varje kvarter 9.00:
kvarter 1: Parkeringen Österudd
kvarter 2 – Parkeringen Bergholmen
kvarter 3 – Utanför familjen Dunström, Österuddsvägen 19
kvarter 4 – Brevlådorna Skramsövägen
kvarter 5 – Pumphuset
kvarter 6 – Brevlådorna Högvägen/Strandvägen
kvarter 7 – Brevlådorna Högvägen/Tvärvägen
kvarter 8 – Nere vid bryggan (Segerfälts brygga)
kvarter 9 – Johanssons lada
Ni som är nya i föreningen kan gå in och titta på hemsidan där det bl.a. finns en förteckning över kvartermästare och kartor över kvarteren. Alla som hjälper till får nedsatt årsavgift i föreningen och blir bjudna på ärtsoppa vid tennisbanan kl 13.00!

Stängning av sommarvatten 2020

Vattnet kommer vara på under städhelgen och under de följande allmänna eldningsveckorna men stängs under vecka 43-44 under förutsättning att inte något oförutsett inträffar.

Extrastämma

En mindre arbetsgrupp har arbetat fram ett underlag om hur bommar skulle kunna införas inklusive vilka konsekvenser det skulle kunna medföra för föreningarna. Arbetet har skett utifrån tidigare framtagna underlag och i nära kontakt med styrelserna i Vägföreningen och GTFF. Nu är arbetet så pass färdigt att de två föreningarna är överens om att kalla till en gemensam extrastämma den 10 november 18.00 i Hägerstensåsens medborgarhus (samma lokal som årsstämman 2020 hölls i) för att ge möjlighet att diskutera och ställa frågor och sedan besluta om vi ska eller inte ska införa bommar vid infarterna. Planeringen förutsätter förstås att regeringen faktiskt lättar på de restriktioner som finns för evenemang med över 50 deltagare och att vi inte har återgått till en situation med mer allmän smittspridning i Stockholm vid tiden för extrastämman. Vi kommer återkomma om detaljerna och med underlaget inför diskussionen i kallelsen, men tror att vi med goda förberedelser och med hjälp av en ordning där vi ber alla som tänkt delta att anmäla sig i förväg, ska kunna organisera mötet säkert och med bra möjligheter att hålla avstånd. Självklart kommer det också vara möjligt att rösta via ombud och styrelserna ska försöka hjälpa till så att alla som vill rösta men inte vill delta själva har möjlighet att hitta ett ombud. Eventuellt kan vi också hitta ett sätt att göra det möjligt att följa diskussionerna via länk.

Hälsningar från hela styrelsen genom Filippa