Inställd extrastämma i november 2020

I förra veckan, i slutet av oktober, skickade GTFF och GSF ut en gemensam kallelse till extrastämma men redan följande helg fick vi lov att skicka ut en ny mail och meddela att vi tvingades ställa in stämman.

Skälet var förstås att det där emellan kommit nya råd och riktlinjer för Stockholm pga. ökad spridning av Corona. Vi kommer nu i styrelsen fundera över hur vi bäst agerar givet den situation som uppkommit. Vi har ju behov av ett andra stämmobeslut för att kunna flytta årsstämman till juni/juli och vi behöver bestämma hur vi ska ta vidare diskussionen om vi vill införa bommar till området. Vi har fått förslag från några av er om en helt elektroniskt omröstning om bommar, medan andra har skrivit om vikten av att en omröstning föregås av möjligheten att ställa frågor om underlaget och en ordentlig diskussion om för- och nackdelar.

Vi behöver därför diskutera i styrelsen och med GSF:s styrelse över hur vi ska göra på bästa sätt och återkommer!

Hälsningar från Filippa och övriga styrelsen