Styrelsen återkommer med besked om årets stämma först i slutet av mars 2021

Styrelsen har fortfarande ambitionen att hålla en fysisk årsstämma i slutet av april. Det skulle då vara helt i enlighet med stadgarna (enligt vilka stämman ska hållas i mars eller april). Om stämman kan hållas fysiskt kommer den utöver de formella frågor som stämman alltid beslutar om, också behandla frågan om bommar utifrån det underlag som presenterades under hösten. Vidare har styrelsen fått en motion om att anlägga en padelbana och en motion om att anlägga en boulebana.
 Vid nästa styrelsemöte i slutet av mars kommer vi fatta det slutliga beslutet om stämman kan genomföras på det sättet eller inte och hur vi annars ska ta hand om de beslutspunkter som ligger och väntar. Vi kommer kommunicera vårt beslut till er före mars utgång.