Besked om årets stämma

Hej alla grannar i Guldboda!

Tyvärr fortsätter ju pandemin att ställa till det för oss alla och styrelsen anser inte att vi nu kan besluta om en stämma med fysiskt närvaro i slutet av april som vi hoppats. Många föreningar har under det gångna året lyckats bra med att ordna digitala stämmor men  just frågan om bommar är något som vi anser bör diskuteras vid en stämma där alla har möjlighet att delta fysiskt. Därför har vi bestämt att skjuta på årsstämman till i sommar. Vi tänkte först organisera stämman före midsommar men det visar sig av pandemirelaterade skäl inte vara möjligt att hyra lokaler i Haninge i juni och svårt i Stockholm. Vi har därför beslutat att hålla vår stämma i augusti och då som vanligt tillsammans med Vägföreningen. Förberedelserna för GTFF:s stämma är i princip klara. Vår kassör Elias har med hjälp av Lasse Törnberg tagit fram resultaträkning och bokslut för 2020, det finns en verksamhetsberättelse och revisorerna har fått det de behöver för sitt arbete. Två motioner har inkommit om att anlägga en padelbana respektive en bouleplan. Därutöver kommer det material som arbetsgruppen tog fram om bommar förstås skickas ut igen. 

Vårt förstahandsalternativ är att hålla stämman på Muskö lördagen den 28 augusti kl 14.00. Om det inte blir möjligt att hitta en lämplig lokal på Muskö eller i närområdet, kommer vi som andrahandsalternativ hålla stämman i en lokal i Stockholm tisdagen efter, dvs. den 31 augusti 18.00. Vi satsar på att kallelse och allt material skickas ut redan före midsommar och då med slutlig tid och plats. Som ett sistahandsalternativ om det fortfarande är omfattande restriktioner kommer stämman hållas helt digitalt den 31 augusti. Vi börjar förbereda planeringen för att i så fall göra det på ett så säkert och bra sätt som möjligt och så att alla ska känna att de har möjlighet att delta. 

Vi har också inlett samtal mellan de två styrelserna om vilka åtgärder som kan vidtas nu i sommar för att minska de störningar som varit framförallt längs Bergviksvägen, vid lianen och på Örnsand. Vägföreningen har fått tydligt besked från Trafikverket att så länge vi har statsbidrag för vägarna får vi inte ha ett allmänt parkeringsförbud i området och inte heller genom fysiska hinder försämra tillgängligheten till vägarna (t.ex. i de vägrenar där många parkerade i somras). Det gör att det inte är så enkelt att hitta bra åtgärder inför sommaren men diskussionen fortsätter mellan styrelserna och goda förslag från alla välkomnas självklart. Ett tillfälle att byta några ord om det här kan t.ex. vara i samband med korvgrillning på ängen den 24 april vid 12.00 efter gemensamma vårstädningen! 

Hälsningar från styrelsen i GTFF