Årsstämman 2021 hölls tisdagen den 31 augusti med rekordmånga registrerade medlemmar

GTFF:s årsstämma avhölls till slut ca. 4 månader försenat den 31 augusti i Hägerstensåsens medborgarhus. Rekordmånga medlemmar deltog eller hade skickat fullmakt och deltog genom ombud. 109 medlemmar var röstberättigade (vid mötet angavs 106 men en senare genomräkning av avprickningslistorna visade 109). Protokoll från stämman kommer läggas ut när det justerats. Några viktiga beslut:

  • Stämman fattade med tydlig majoritet beslut att inte införa bommar vid infarterna.

  • Omröstningen om att upplåta plats för en padelbana på eller i anslutning till ängen slutade med precis lika många ja- som nejröster. Förslaget från padelgruppen föll därmed och gruppen får arbeta vidare tillsammans med styrelsen om man vill återkomma till medlemmarna i frågan om padelanläggning på området.

  • En boulebana öppen för allas användning kommer anläggas på ängen med finansiellt stöd från föreningen.

  • Stadgeändringar röstades igenom en andra gång vilket innebär att årsstämman 2022 kommer hållas juni/juli och avsikten är att den förläggs till Muskö. Sista datum att skicka in motioner för stämman är den 1 maj.

Camilla Carlesson avgick och avtackades från styrelsen efter fyra år och Mikael Carleson valdes in i hennes ställe. Under kommande år består därmed styrelsen av Filippa Arvas Olsson (ordf), Elias Ahlenius (kassör), Christian Berggren, Jan Westerberg och Mikael Carleson