Årsstämma

 

Stämmoprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat & Balansräkning 2019

 

Nu börjar det dra ihop sig till årsstämma och vi hoppas att riktigt många kan delta i år eftersom det nog kommer finnas flera intressanta frågor på dagordningen!

Vi träffas den 4 mars – den här gången på ny plats – Hägerstensåsens medborgarhus (Riksdalervägen 2) som ligger nära Hägerstensåsens tunnelbanestation och med bra parkeringsmöjligheter i närheten.

Som vanligt kommer tennisklubben inleda 18.00 följt av GTFF:s stämma vid 19.00 och sist Vägföreningen vars stämma inleds någon gång runt 20.00.

Tanken är att det ska finnas smörgås för alla hungriga och kaffe med tilltugg för alla!

Kallelse med alla handlingar kommer skickas ut i mitten av februari till alla medlemmar.

Vi har flera avhopp från styrelsen inför nästa år så hör gärna av er till valberedningen (Martin Völcker och Tommy Lindqvist) eller till någon i styrelsen om du är intresserad av vara med.

Välkomna!

Välkomna alla medlemmar i GTFF till årsstämma den 4 mars 2020 19.00

Årsstämman hålls i år i ny lokal: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2. (T-bana Hägerstensåsen alternativt buss 147 från Liljeholmen, hållplats Sedelvägen. Det finns också bra möjligheter till parkering i närheten). Kaffe och smörgås serveras från 18.30.

Vi har i år flera motioner och alltså flera beslutspunkter utöver årsstämmans ordinarie beslutspunkter. Det handlar både om förslag att införa bommar och förslag att ändra tid för årsstämman/ändrat räkenskapsår. Förutom 11 bilagor till kallelsen bifogas också skriftlig fullmakt. Enligt föreningens stadgar kan medlem företrädas av ombud med skriftlig fullmakt. Obs att ingen dock får företräda mer än ytterligare en medlem. Ni är välkomna att höra av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni har frågor.

Styrelsen genom Filippa

Bilagor med kallelsen:

GTFF_Stämmokallelse 2020

Fullmakt 2020

Bilaga 1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Bilaga 2 Revisionsberättelse 2019

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning 2019

Bilaga 4 Budget GTFF 2020

Bilaga 5 Föreslagna stadgeändringar

Bilaga 6 Motion – strandpromenad SÖ

Bilaga 7 Motion räkenskapsår

Bilaga 8 Motion_Bommar

Bilaga 9 Motion_Bommar_Bilagor

Bilaga 10 Bilaga_Offert

Bilaga 11 Styrelsens motmotion bommar