Stort tack!

Hej!

Nu har är midsommar genomförd och jag hoppas att alla hade en mycket trevlig midsommar. Ett midsommarfirande tar mycket arbete att genomföra. Vi har en eventgrupp som arbetar hårt med detta evenemang. Om vi inte hade denna eventgrupp så skulle det inte bli något ordnat firande här. Det skall samlas löv, resas midsommarkrans, lövas på Österuddsbryggan, fixas musikanläggningar, dras el, ordnas lekar med priser, spelmän skall spela, danser skall genomföras med instruktioner, tält skall sättas upp/tas bort.  De familjer som är centrala i detta är Arvas, Egmans, Morast, Dunströms, Liljefors, Frondell, Völcker, Södergren, Carlesson plus våra fantastiska spelmän och dansare. Alla dessa och ytterligare personer jag kan ha glömt  nämna är vi ett stort tack skyldiga. På sikt behöver vi få in också nya personer för att avlasta och driva denna fina tradition vidare. Hör gärna av Er som vill hjälpa till. Glöm nu inte att midsommarkransen skall tas ner om någon vecka. Vi lägger ut tidpunkt på vår hemsida.

Trevlig sommar!

Martin Völcker

Ordf. GTFF