Strategimöte 31/7 kl 18.00 vid tennisbanan

Den 31/7 kl 18.00 möts vi vid tennisbanan för att diskutera framtiden för området. Ta chansen att påverka framtiden för dig, dina barn och barnbarn.

Styrelsen har arbetat med en Strategi som skickades ut till medlemmarna inför stämman i mars 2017. Detta var ett diskussionsmaterial. Styrelsen skulle vilja ha ytterligare information av medlemmarna för i vilken riktning området bör ta på sikt. Arbetet för framtida styrelser underlättas avsevärt om man vet vad majoriteten av medlemmarna önskar för utveckling av området. Målen är viktigast, verktyg och metoder kan utvecklas efterhand.

Vi utgår från diskussionsmaterialet men detta skall inte ses som en begränsning utan snarare ett sätt att få igång en diskussion (läs gärna igenom Materialet innan mötet). På detta möte har Ni möjlighet att komma med idéer och diskutera med andra medlemmar.

För att vi inte skall ”arbeta” hungriga bjuds det på korv. GTK kommer att ha kiosken öppen så där kan man handla godis, glass och dryck under kvällen. Vi beräknar att mötet är klart ca kl 20.00.

Hjärtligt välkomna!

GTFF Styrelse