November 2020 – Stämma i GTFF

Till alla medlemmar i GTFF!

Styrelsen för  GTFF har efter att ha övervägt pandemisituationen beslutat att försöka genomföra en ordinarie årsstämma med fysisk närvaro i mars/april. Utöver de ärenden som enligt stadgarna ska avhandlas på årsstämman kommer dagordningen innehålla frågan om bommar liksom de stadgeändringar som krävs för att flytta framtida årsstämmor till sommaren. Vi är överens med Vägföreningen om att det samtidigt kan hållas en extrastämma i Vägföreningen så att frågan om bommar kan tas gemensamt i båda föreningarna.

Om pandemin däremot fortfarande omöjliggör ett fysiskt möte under våren kommer vi återkomma med förslag om hur föreningen ska leva upp till stadgarnas krav på val av styrelse, årsredovisning, budget m.m. utan att detta sker vid ett fysiskt möte. I så fall får diskussionen om bommar skjutas fram, antagligen till sommaren då vi kan kalla till extrastämma i samband med Vägföreningens årsstämma.

Det här beslutet har vi fattat efter att de senaste veckorna haft mycket kontakt med många av er medlemmar. Flera av er har förordat en snabb elektronisk omröstning om frågan om bommar utifrån det underlag som skickats ut eftersom frågan diskuterats under flera år. Andra har framfört att många frågor återstår och efterfrågat ytterligare svar och diskussioner innan någon omröstning sker. Vi är helt överens i styrelsen att vi behöver lyssna på och väga in alla medlemmars inställning och hoppas att alla kan respektera att vi därför bedömt att frågan om bommar behöver avgöras vid ett fysiskt möte och att det ska hållas så snart pandemin tillåter.

Vi återkommer alltså med tydligare besked  senast islutet av februari.

Styrelsen i GTFF