Tråkiga besked Coronavåren 2020 – ingen Valborgsbrasa och oklart med Midsommar

I kväll har styrelsen fattat beslut att ställa in Valborgsmässobrasan i år. Det känns tråkigt och vi väntade in i det sista, men givet så tydliga besked från ansvariga kändes det som enda möjligheten.

Vi inledde också en första diskussion om hur vi ska göra med Midsommar som ju är en betydligt större tillställning med väldigt många fler deltagare och samtidigt något som skulle kännas betydligt svårare att ställa in helt. Styrelsen bestämde tillsammans med eventgruppens representanter att hålla ett styrelsemöte den 2 juni för att bl.a. fatta beslut om detta. Vi kommer då ta diskussionen utifrån hur situationen utvecklats och vilka förhållningsregler som gäller då.

Vi håller tummarna för att vi om en månad är i ett läge där vi kan genomföra åtminstone delar av vårt traditionella midsommarfirande!

Hälsningar från styrelsen i GTFF genom Filippa

Påskinformation 2020

Lite kort information om några aktuella frågor påsken 2020.
Den nya styrelsen har konstituerat sig. Vi har fått en ny sekreterare i Jan Westerberg och Elias Ahlenius har tagit på sig att vara föreningens kassör. Hemsidan kommer uppdateras inom kort så att alla uppgifter är aktuella.
Ingen vårstädning:
Vi har beslutat att ställa in vårstädningen i år. Det känns helt enkelt inte lämpligt att arrangera ordnat gemensamt jobb och umgänge just nu när vi ska vara försiktiga och hålla viss distans till varandra. Vi får satsa på nästa år! Om det finns specifika uppgifter som behöver göras någonstans så ta gärna kontakt med kvartersmästaren i ditt område så kanske det går att organisera hur man kan hjälpas åt.
Pågående trädavverkning
Trädavverkningen har kommit igång. Lennart sköter kontakterna med Magnus Kurtsson som är arbetsledare. Lennart och Magnus har gått runt och tittat och i vissa fall uppdaterat den märkning som gjordes för några år sedan. De startade i början av veckan vid Österudd, där de uppmärkta tallarna har tagits ned vilket så småningom kan möjliggöra lite bättre möjligheter för parkering etc. för bilar till och från öarna. Vid ängen kommer Magnus Kurtsson ta ner döda björkar i första hand, dvs. inte säkert ta de blåmarkerade friska träden, utan ta försiktigare med målsättningen att ha kvar en fin björkdunge. Vid Tvärvägen kunde Lennart och Magnus konstatera att vi har barkborreskadade granar, där kommer därför några granar som inte var markerade antagligen tas ner för att minska risken för spridning.
Sommarvattnet
Tyvärr betyder förra veckans kalla nätter att vattnet inte kommer igång redan till påsk. Men det kommer finnas vatten att hämta i den kran som finns på pumphuset för dem som behöver. Senast helgen före Valborg kommer vattnet också finnas i ledningarna hälsar våra vattenansvariga!
Styrelsen genom Filippa

Årsstämman den 4 mars och beslut om extrastämma under året!

Hej alla medlemmar i GTFF!

Nu inleds skogsavverkning på Guldboda, med möjlighet att avtala om avverkning också på enskilda tomter:

Vi har slutit avtal med Uhr jord och skog i Nynäshamn som inom kort kommer inleda avverkning av blåmarkerade träd på föreningens mark. Avverkningen är planerad till april, hopsamling av timmer och ris förhoppningsvis i maj och timret ska vara sålt och borttaget från uppläggningsplatserna vid södra infarten senast den 1 juli. Riset kommer ligga kvar på uppsamlingsplatserna till hösten när det torkat tillräckligt. Den exakta tidsplanen är beroende av vädret, särskilt för uppsamlingen som kräver att markerna är någorlunda torra. I vårt avtal med Uhr jord och skog ingår att avverkningen ska ske manuellt och på så sätt att kvarvarande träd och buskar i minsta utsträckning skadas. Vi är också överens med Magnus Kurtsson på Uhr jord och skog om att efter det här första arbetet diskutera ett eventuellt. mer långsiktigt samarbete med mindre men regelbundna avverkningar på föreningens mark för att vårda skogsområdena bättre.

I samband med föreningens avverkning i april finns det möjlighet att sluta enskilda avtal med Uhr jord och skog om avverkning på fastigheter. Priset avtalas enskilt med firman för att kunna utnyttja rut-avdrag, och kommer bero på förhållandena på plats. Fördelen för oss tomtägare är att vi inte kommer behöva betala för transporter etc. eftersom firman ändå är på plats. Timmer och ris som tomtägare eventuellt vill bli av med kan också läggas ihop med föreningens vilket kommer minska kostnaden för bortkörning. Det blir förstås betydligt bättre för våra vägar om vi kan samordna så långt möjligt eftersom de tunga transporterna då kan ske betydligt mer effektivt. Kontakta Magnus Kurtsson Uhr jord och skog, magnus@kurtsson.com eller tfn: 070 9398921 eller 070 9398988 för direktkontakt om avverkning på din tomt! 

Årsstämman den 4 mars och beslut om extrastämma under året:

Vid årsstämman i förra veckan fick GTFF en delvis ny och lite mindre styrelse:

Ordf: Filippa Arvas Olsson, ledamöter: Camilla Carlesson, Christian Berggren, Elias Ahlenius och Jan Westerberg.

Vi kommer träffas inom kort för att konstituera oss. Håll utkik på hemsidan som kommer uppdateras när vi vet mer om vem som kommer ansvara för vad.

Vid stämman beslutades att styrelsen ska kalla till en extrastämma under året. Då ska vi dels föra upp frågan om ett andra beslut om att flytta årsstämman till juni/juli och därmed också införa brutet räkenskapsår, dels få tid för en ordentlig diskussion och beslut om vi ska installera bommar vid infarterna. Styrelsen ska nu tillsammans med Vägföreningen tillsätta en arbetsgrupp för att vidareutveckla det underlag som ingick i bom-motionen som lämnades till stämman. Vi återkommer alltså om tidsplanering för arbetet och extrastämma. Men om ni redan nu vet att ni vill delta i arbetsgruppen så hör av er till någon i styrelsen.

Hela stämmoprotokollet kommer läggas ut på hemsidan så fort som det är justerat.

Sommarvattnet:

Michael Selin planerar att sätta på vattnet senast helgen före Valborg, dvs. 25-26 april. Vi återkommer om det blir någon ändring!

Hälsningar från nya styrelsen genom Filippa

Årsstämma 4 mars 2020

Nu börjar det dra ihop sig till årsstämma och vi hoppas att riktigt många kan delta i år eftersom det nog kommer finnas flera intressanta frågor på dagordningen!

Vi träffas den 4 mars – den här gången på ny plats – Hägerstensåsens medborgarhus (Riksdalervägen 2) som ligger nära Hägerstensåsens tunnelbanestation och med bra parkeringsmöjligheter i närheten.

Som vanligt kommer tennisklubben inleda 18.00 följt av GTFF:s stämma vid 19.00 och sist Vägföreningen vars stämma inleds någon gång runt 20.00.

Tanken är att det ska finnas smörgås för alla hungriga och kaffe med tilltugg för alla!

Kallelse med alla handlingar kommer skickas ut i mitten av februari till alla medlemmar.

Vi har flera avhopp från styrelsen inför nästa år så hör gärna av er till valberedningen (Martin Völcker och Tommy Lindqvist) eller till någon i styrelsen om du är intresserad av vara med.

Välkomna!

Mötesplatser i de olika kvarteren under höststädningen 2019

För er som inte varit med tidigare eller glömt, lördagen den 5 okt samlas alla höststädare i sina respektive kvarter kl 9 och får utdelade uppgifter av kvartermästaren. En karta med kvartersindelningen finns under fliken ”kalender och event”.

Samlingsplatser för olika kvarter:

Kvarter 2 : Parkeringen Bergholmen

Kvarter 3: Utanför familjen Dunström, Österuddsv.19

Kvarter 4: Brevlådorna Skramsöv.

Kvarter 5: Pumphuset

Kvarter 6: Brevlådorna Högv/Strandv

Kvarter 7: Brevlådorna Högv/Tvärvägen

Kvarter 8: Nere vid Bryggan (Segerfälts brygga)

Kvarter 9: Johanssons lada

 

Höststädning 2019

Glöm inte att boka in höststädningen klockan 9.00 den 5 oktober! Se vidare detaljer om hur höststädningen går till under fliken kalender.

Sensommarinformation från styrelsen i aug 2019

Först av allt, Stort tack till alla som gjorde midsommar till en lika trevlig tillställning som vanligt! I år i bästa vädret på många år och massor med folk.

Fakturor för medlemsavgifterna försenade, skickas snart 

Vi är som ni märkt försenade med fakturering av medlemsavgifter. Det beror på lite krångel i samband med tänkt övergång till elektronisk fakturering. Vi kommer därför inom ett par veckor att liksom tidigare skicka ut fysiska fakturor.

Problem med motorstölder – bomfrågan 

Det har varit flera båtmotorstölder mitt i sommaren bl.a. vid Örnsand. Enormt tråkigt för de drabbade och för hela området. Den här gången var det tydligt att motorerna fördes bort med bil vilket gett upphov till återupptagna diskussioner om behovet av bommar vid infarterna. Alla medlemmar har bl.a. fått en enkät per mail från medlemmar som förbereder en motion till årsstämman. Men än så länge är det inte en fråga som styrelsen för GTFF eller styrelsen för Vägsam arbetar med.

Åtgärder mot felparkerade bilar och sopslarv vid Örnsand

Liksom förra sommaren har det vid några tillfällen varit rörigt med många felparkerade bilar vid Örnsand och en del irritation har uppstått i samband med efterlämnade sopor etc. Parkeringsförbud gäller förstås för alla utan särskilda tillstånd. Det är bra om alla hjälps åt att hänvisa personer som inte bor i området till parkeringsplatsen vid ängen om de ska bada en stund på stranden. Vi ska till nästa år försöka få upp en skylt som gör det lite tydligare att det inte finns någon sophämtning på Örnsand utan att alla måste ta med egna sopor och också hänvisa till parkeringen vid ängen. Enligt uppgift undersöker Vägsam om det är möjligt att anlita ett p-bolag så att brott mot p-förbudet faktiskt får konsekvenser.

Vattnet fungerar – tack till alla som bidragit

Som ni alla märkte har vattnet fungerat utmärkt – stort tack till framförallt Michael Selin som håller på att ta över som ansvarig efter Lasse Svensson. Vi är också jätteglada att Lasse fortfarande hjälper till och bl.a. har sett till så att en person från Länsstyrelsen varit vid Uddsjön och fastställt mätpunkter i sjön som vi nu kommer kunna använda för att mäta vattennivån i sjön höst och vår. Diskussioner pågår om när vattnet ska stängas av i höst. Ambitionen är att kunna använda vattnet så länge som möjligt men vi måste respektera att de som gör jobbet måste avgöra när det blir för kallt och för stora risker för isproppar etc. När vattnet stängts av i ledningarna kommer det gå att hämta vatten vid pumphuset ytterligare en tid för de som inte har andra möjligheter. Vi återkommer med exakt besked men vattnet är säkert på över höststädningshelgen den 5-6 oktober.

Skogsvård – tomtägare må avverka blåmarkerade träd

I enlighet med den skogsvårdsplan som finns beskriven på hemsidan har styrelsen sedan länge drivit frågan om en första lite större avverkning på föreningens mark. Men av olika skäl har Mattias Nordin, Berndt Molin och Lennart Dunström som arbetar med frågan praktiskt inte lyckats kontraktera lämplig entreprenör efter att arbetet fick skjutas upp pga torkan förra året. Eftersom arbetet dragit ut på tiden vill vi ge grönt ljus för tomtägare med blåmarkerade träd som de upplever som störande i anslutning till tomten att själva fälla dem. Då gäller dock att allt virke och ris ska vara borttaget inom en vecka. Om det gäller träd som inte är i direkt anslutning till tomten så hör av er till Mattias Nordin innan ni fäller! Enligt uppgift från Vägsam kommer de också under vinterhalvåret avverka växtlighet längs vägen som påverkar sikt och framkomlighet.

Mer uppdaterad hemsida?

Flera har påpekat att hemsidan är dåligt uppdaterad. Vi ska försöka förbättra det lite men måste hålla ambitionen på en rimlig nivå givet att det handlar om ideella insatser. Förhoppningsvis kan vi ändå lägga ut fler korta notiser på nyhetssidan framöver.

Uppskattad lekplats 

Andra nyheter under våren/sommaren är förstås att lekplatsen som förra styrelsen köpte har satts upp på ängen och direkt blivit intensivt använd. Stort tack till Fredrik Olsson och de som hjälpte honom – inte minst för att grävning för sandlådan fick göras två gånger för att få till det på ett bra sätt! Det har funnits önskemål om en bänk för de vuxna vid lekplatsen och nu står ett av borden med fasta bänkar där. Avsikten är att köpa in fyra till sådana bord till i vår och placera ut på lämpliga ställen på området.

Hjärtstartare vid tennisbanan

Styrelsen genom Camilla Carlesson har också köpt in och installerat en hjärtstartare på väggen till kiosken vid tennisbanan. En kort utbildning/demonstration kommer organiseras – förhoppningsvis i samband med att vi samlas på ängen efter genomförd höststädning.

 

Beachparty på Örnsand 2019

Lekar & Grillfest Lördagen den 6 juli på Örnsand!

Volleyboll och lekar för de som vill vid 17 tiden.
Grillarna är klara 18.00

Ta med det ni vill grilla + dryck.
Vi ordnar partytält och musik!

Frågor? Mejla till helena.nordin71@gmail.com eller pia.mork.ahlberg@gmail.com

Meddela gärna om du kommer på mejl ovan eller på GTFF´s Facebook sida där eventet finns upplagt.

OBS Sena förändringar i upplägget beroende på t.ex väderförhållanden kommer endast kommuniceras på eventsidan på GTFF´s Facebooksida.

Alla är välkomna!
Partyfixarna

Inställd Valborgsbrasa

Hej
Då vi inte har någon som vill vara eldvakt och det
pga torkan kommer krävas mycket längre vaktande
än normalt så har aktivitetsgruppen beslutat att ställa
in årets valborgsbrasa. Vi hoppas på bättre uppslutning
kommande år.
Mvh, Claes Völcker, sammankallande aktivitetsgruppen.

Valborg

Välkomna att fira Valborg på ängen! Brasan tänds vid åtta liksom grillarna för er som tar med något att grilla!