Vårstädning och sommarvatten lördagen den 24 april 2021

Välkomna till ängen lördagen den 24 april för att vårstäda i området! Kom till ängen vid tennisbanan 9.00 så fördelar vi arbetsuppgifter – i år är det mycket ris som behöver samlas ihop efter avverkningarna och vinterns stormar så utmärkt om ni har kärror som kan utnyttjas.

Efter några timmars arbete, framåt 12.00, bjuder vi på grillad korv och något att dricka vid tennisbanan.

Välkomna hälsar styrelsen!

Om allt går som det ska kommer Michael och Lasse sätta på sommarvattnet till hela området inför vårstädningshelgen.

Styrelsen återkommer med besked om årets stämma först i slutet av mars 2021

Styrelsen har fortfarande ambitionen att hålla en fysisk årsstämma i slutet av april. Det skulle då vara helt i enlighet med stadgarna (enligt vilka stämman ska hållas i mars eller april). Om stämman kan hållas fysiskt kommer den utöver de formella frågor som stämman alltid beslutar om, också behandla frågan om bommar utifrån det underlag som presenterades under hösten. Vidare har styrelsen fått en motion om att anlägga en padelbana och en motion om att anlägga en boulebana.
 Vid nästa styrelsemöte i slutet av mars kommer vi fatta det slutliga beslutet om stämman kan genomföras på det sättet eller inte och hur vi annars ska ta hand om de beslutspunkter som ligger och väntar. Vi kommer kommunicera vårt beslut till er före mars utgång.

Nya sopkärl under vintern vid södra infarten

Styrelsen har kommit överens med SRV om en mindre ändring i sophanteringen vid södra infarten till området. Den container som vi nu slänger soporna i kommer framöver bara användas under sommarhalvåret. Under vintern kommer SRV flytta bak containern och låsa den. Framför kommer det istället placeras ut fyra sopskåp och ett kärl för matrester. Skälet är att det är betydligt mindre sopor under vintern och att sopskåpen och kärlet för matrester kan tömmas samtidigt och av den typ av sopbil som används i övrigt på Muskö.

Den här ordningen kommer gälla inom kort och fram till vecka 18, dvs. första veckan i maj då skåpen flyttas bort och containern låses upp och flyttas fram. Vecka 40, dvs. i början av oktober kommer så skåpen tillbaka och containern flyttas tillbaka och låses.

Vi har sagt att vi gör så här på försök och att vi får justera om det inte fungerar lika bra som tidigare. SRV har också lovat att snabbt ordna med extra tömning om det t.ex. skulle bli fullt vid påsk. Hör gärna av er till styrelsen eller direkt till SRV om ni märker att det är fullt.

Styrelsen

 

November 2020 – Stämma i GTFF

Till alla medlemmar i GTFF!

Styrelsen för  GTFF har efter att ha övervägt pandemisituationen beslutat att försöka genomföra en ordinarie årsstämma med fysisk närvaro i mars/april. Utöver de ärenden som enligt stadgarna ska avhandlas på årsstämman kommer dagordningen innehålla frågan om bommar liksom de stadgeändringar som krävs för att flytta framtida årsstämmor till sommaren. Vi är överens med Vägföreningen om att det samtidigt kan hållas en extrastämma i Vägföreningen så att frågan om bommar kan tas gemensamt i båda föreningarna.

Om pandemin däremot fortfarande omöjliggör ett fysiskt möte under våren kommer vi återkomma med förslag om hur föreningen ska leva upp till stadgarnas krav på val av styrelse, årsredovisning, budget m.m. utan att detta sker vid ett fysiskt möte. I så fall får diskussionen om bommar skjutas fram, antagligen till sommaren då vi kan kalla till extrastämma i samband med Vägföreningens årsstämma.

Det här beslutet har vi fattat efter att de senaste veckorna haft mycket kontakt med många av er medlemmar. Flera av er har förordat en snabb elektronisk omröstning om frågan om bommar utifrån det underlag som skickats ut eftersom frågan diskuterats under flera år. Andra har framfört att många frågor återstår och efterfrågat ytterligare svar och diskussioner innan någon omröstning sker. Vi är helt överens i styrelsen att vi behöver lyssna på och väga in alla medlemmars inställning och hoppas att alla kan respektera att vi därför bedömt att frågan om bommar behöver avgöras vid ett fysiskt möte och att det ska hållas så snart pandemin tillåter.

Vi återkommer alltså med tydligare besked  senast islutet av februari.

Styrelsen i GTFF

Inställd extrastämma i november 2020

I förra veckan, i slutet av oktober, skickade GTFF och GSF ut en gemensam kallelse till extrastämma men redan följande helg fick vi lov att skicka ut en ny mail och meddela att vi tvingades ställa in stämman.

Skälet var förstås att det där emellan kommit nya råd och riktlinjer för Stockholm pga. ökad spridning av Corona. Vi kommer nu i styrelsen fundera över hur vi bäst agerar givet den situation som uppkommit. Vi har ju behov av ett andra stämmobeslut för att kunna flytta årsstämman till juni/juli och vi behöver bestämma hur vi ska ta vidare diskussionen om vi vill införa bommar till området. Vi har fått förslag från några av er om en helt elektroniskt omröstning om bommar, medan andra har skrivit om vikten av att en omröstning föregås av möjligheten att ställa frågor om underlaget och en ordentlig diskussion om för- och nackdelar.

Vi behöver därför diskutera i styrelsen och med GSF:s styrelse över hur vi ska göra på bästa sätt och återkommer!

Hälsningar från Filippa och övriga styrelsen

 

Höststädning, vattenstängning och extrastämma – det händer hösten 2020

Höststädning 2020

Vi kommer genomföra höststädningen precis som vanligt vilket innebär den första lördagen i oktober, i år den 3 oktober. Samling sker i varje kvarter 9.00:
kvarter 1: Parkeringen Österudd
kvarter 2 – Parkeringen Bergholmen
kvarter 3 – Utanför familjen Dunström, Österuddsvägen 19
kvarter 4 – Brevlådorna Skramsövägen
kvarter 5 – Pumphuset
kvarter 6 – Brevlådorna Högvägen/Strandvägen
kvarter 7 – Brevlådorna Högvägen/Tvärvägen
kvarter 8 – Nere vid bryggan (Segerfälts brygga)
kvarter 9 – Johanssons lada
Ni som är nya i föreningen kan gå in och titta på hemsidan där det bl.a. finns en förteckning över kvartermästare och kartor över kvarteren. Alla som hjälper till får nedsatt årsavgift i föreningen och blir bjudna på ärtsoppa vid tennisbanan kl 13.00!

Stängning av sommarvatten 2020

Vattnet kommer vara på under städhelgen och under de följande allmänna eldningsveckorna men stängs under vecka 43-44 under förutsättning att inte något oförutsett inträffar.

Extrastämma

En mindre arbetsgrupp har arbetat fram ett underlag om hur bommar skulle kunna införas inklusive vilka konsekvenser det skulle kunna medföra för föreningarna. Arbetet har skett utifrån tidigare framtagna underlag och i nära kontakt med styrelserna i Vägföreningen och GTFF. Nu är arbetet så pass färdigt att de två föreningarna är överens om att kalla till en gemensam extrastämma den 10 november 18.00 i Hägerstensåsens medborgarhus (samma lokal som årsstämman 2020 hölls i) för att ge möjlighet att diskutera och ställa frågor och sedan besluta om vi ska eller inte ska införa bommar vid infarterna. Planeringen förutsätter förstås att regeringen faktiskt lättar på de restriktioner som finns för evenemang med över 50 deltagare och att vi inte har återgått till en situation med mer allmän smittspridning i Stockholm vid tiden för extrastämman. Vi kommer återkomma om detaljerna och med underlaget inför diskussionen i kallelsen, men tror att vi med goda förberedelser och med hjälp av en ordning där vi ber alla som tänkt delta att anmäla sig i förväg, ska kunna organisera mötet säkert och med bra möjligheter att hålla avstånd. Självklart kommer det också vara möjligt att rösta via ombud och styrelserna ska försöka hjälpa till så att alla som vill rösta men inte vill delta själva har möjlighet att hitta ett ombud. Eventuellt kan vi också hitta ett sätt att göra det möjligt att följa diskussionerna via länk.

Hälsningar från hela styrelsen genom Filippa

Nya förbuds- och upplysningsskyltar på området sommaren 2020

 

Styrelsen har i ett försök att lindra de problem som uppstått med felparkerade fordon och nedskräpning tagit fram ett antal nya skyltar till området. Här följer lite info om dessa så att ni vet hur vi tänkt:

Vid båda infarterna sitter nu en förtydligande text om att P-förbud råder i hela området och att besökare hänvisas till gästparkering vid ängen. (Infart Guldboda S)

En likadan skylt sitter i backen vid stigen ner till lianen.

Vid stranden i Bergvik, klipporna vid lianen och stigen ner till Örnsand sitter skyltar som uppmanar till hänsyn och att respektive plats lämnas i det fina skick de var när besökaren anlände med hänvisningar till sopcontainer vid infarterna.

Parkeringen vid Örnsand har tack vare en insats av Ove Theill och Dag Lindberg fått ett lyft genom att 4 tydliga parkeringsplatser markerats. Då de boende på Kvarnholmen parkerar här så har två av platserna reserverats för just Kvarnholmen. Övriga två platser har reserverats för medlemmar i GTFF. Vi hoppas att de först och främst används av de medlemmar som vill ta sig till stranden men av olika anledningar har svårt att göra det till fots. Vi tänker främst på våra äldre, gravida eller medlemmar som av andra anledningar har svårt att röra sig i backarna.

Vi hoppas att skyltarna ger resultat i form av färre felparkerade bilar och renare stränder och klippor.

Skogsavverkningen 2020 så gott som avslutad

I morgon den 25 juni räknar Magnus Kurtsson som ansvarat för den stora trädfällningen på GTFF:s mark, att det sista timret och riset ska samlas ihop till uppsamlingsplatserna. I början av juli kommer timret hämtas för försäljning.

Arbetet är lite försenat eftersom det blev ett större jobb än tänkt. Dels var det betydligt större volymer än beräknat på GTFF:s mark, dels var det stora jobb på tomter som tillkom. Trots att styrelsen avsatte ytterligare medel för avverkningen kunde vi inte ta ner allt som var uppmärkt den här gången. Vi kunde inte göra någon enskild prioritering, utan gav bara instruktionen att avverkning skulle ske någorlunda jämnt över området. Det är alltså skälet till att det finns små områden där det fortfarande står kvar blåmarkerade träd. I något fall har tomtägare betalat själva för att få sådana träd nedtagna under de senaste veckorna.

Styrelsen kommer i höst gå igenom och se var och hur många blåmarkerade träd som står kvar för att kunna fatta beslut om pengar ska avsättas för att komplettera vårens avverkning kanske redan under nästa år.

 

Inställt midsommarfirande 2020

Igår fattade styrelsen beslutet att ställa in hela midsommarfirandet i år. Det var förstås ett väldigt tråkigt beslut som vi tog först efter en ordentlig diskussion med representanter från evenemangsgruppen som står för organisationen i vanliga fall. Vi funderade på möjligheten att genomföra delar av firandet men kom gemensamt fram till att det helt enkelt inte är lämpligt i år givet de restriktioner som gäller.

Styrelsen genom Filippa

Filminspelning på Österuddsbryggan torsdagen den 28 maj 2020

Dramabolaget NICEDRAMA har bett att få använda Österuddsbryggan nu på torsdag för att under en dag spela in några scener till en kommande dramaserie: Be inte om nåd!

Vi har gett tillstånd till det givet att de respekterar viktbegränsningarna för Österuddsbron, betalar ev. slitage av vägarna och ser till att alla boende har möjlighet att passera och även lassa/lossa vid bryggan om det skulle behövas. Men ni som är ute på torsdag får nog räkna med ganska mycket trafik och att det är lite stökigt just vid Österudd, på bron och bryggan. Patrik Vasiljev som är platschef under dagen har lovat att göra allt för att försöka lösa ev. praktiska problem som kan uppstå för boende – så fråga efter honom om det är något som inte fungerar som det ska!

Hälsningar från Filippa